Ziua Internationala pentru Protectia Stratului de Ozon 16 Septembrie 2006

In fiecare an, ziua de 16 Septembrie marcheaza data în care a fost semnat acordul internaţional de la Montreal, cunoscut drept Protocolul de la Montreal pentru Protejarea Stratului de Ozon. Pentru a sublinia importanţa Protocolului, în 1994 Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a proclamat data de 16 septembrie drept Ziua Internaţională pentru Protejarea Stratului de Ozon.

Anual, Naţiunile Unite pentru Protecţia Mediului (UNEP) lansează o temă sub egida căreia se organizează acţiuni pentru marcarea evenimentului. Tema acestui an “Salvaţi viaţa Pământului” invită comunitatea internaţională să continue eliminarea consumului de substanţe care depreciază stratul de ozon.

În 1985 descoperirea “găurii” din stratul de ozon a şocat întreaga lume. Aceasta a devenit foarte repede urgenţă pentru prevenirea şi eliminarea dezastrelor cauzate mediului. Ceea ce nu este foarte cunoscut, este faptul că, încă din 1974, oamenii de ştiinţă au transmis o avertizare că stratul de ozon va fi rapid depreciat dacă nu se stopează utilizarea chimicalelor care au aceste proprietăţi destructive.

Au fost necesari 11 ani pentru evaluări, cercetare şi negociere pentru promovarea primului acord general în anul 1985, cunoscut drept Convenţia pentru Protecţia Stratului de Ozon. Doi ani mai târziu, în 1987, la Montreal a fost semnat Protocolul la care au aderat mai multe state, printre care şi România.

De-a-lungul timpului, guvernele statelor “Părţi” la Protocolul de la Montreal au luat atitudine, pentru a întări Protocolul prin amendamente.

În ultimii 15 ani, implementarea Protocolului a condus la o reducere considerabilă a consumului de substanţe care depreciază stratul de ozon.

România, în calitatea sa de ţară Parte la Protocolul de la Montreal, conform Legii nr 84/1983 pentru aderarea la Convenţia privind protecţia stratului de ozon, (adoptată la Viena la 22 martie 1985), la Protocolul privind substanţele care depreciază stratul de ozon, (adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987), si la Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, (adoptat la cea de-a doua reuniune a părţilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990), a impus restricţii pentru producerea şi consumul de chimicale care depreciază stratul de ozon (conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care depreciază stratul de ozon, aprobată prin Legea nr. 159/2000). În acest sens s-au găsit alternative pentru hidrocarburile interzise la utilizare, s-au impus restricţii pentru consumul freonilor, cantităţile importate fiind contingentate .

Dacă utilizarea chimicalelor se va face raţional, în condiţiile impuse de Protocolul de la Montreal, oamenii de ştiinţă susţin că stratul de ozon se va reface complet până în 2050. Mai mult de 300 de cercetători din 34 de ţări au găsit dovezile care evidenţiază declinul găurii din stratul de ozon. În zona de latitudine nordică refacerea stratului se anticipează a fi completă în jurul anului 2049, 5 ani mai târziu decât a fost estimat, iar în Antarctica în jurul anului 2065, cu 15 ani mai târziu decât estimarea anterioară. Acest fapt conduce la ideea că omenirea este pe calea cea bună în ceea ce priveşte protejarea mediului.

După cum a afirmat însuşi Kofi Annan, Secretar-General ONU, trebuie urgentată reafirmarea angajamentelor pentru implementarea Protocolului. Munca trebuie să continue în acest secol, pentru ca generaţia noastră şi generaţiile viitoare să reuşească refacerea deplină a stratului de ozon.

Stratul global de ozon poate fi regenerat prin minimizarea descărcărilor de clor şi brom, precum şi a altor factori care constituie gazele cu efect de seră şi schimbări climatice.

Efortul comun al umanităţii pentru refacerea stratului de ozon este exemplul fascinant de acţiune comună împotriva dezastrelor, arătând cum poate fiecare individ de pe planetă să contribuie la bunăstarea omenirii şi mediului.