Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 672/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale necesare pentru a asigura prevenţia şi tratarea afecţiunilor asociate infecţiei cu SARS-CoV-2, a căror distribuţie se suspendă temporar, precum şi a unor măsuri pentru asigurarea medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate pe piaţa naţională ( Oficial Ministerul Sănătăţii )

Citeste integral Ministerul Sănătăţii – Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 672/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale necesare pentru a asigura prevenţia şi tratarea afecţiunilor asociate infecţiei cu SARS-CoV-2, a căror distribuţie se suspendă temporar, precum şi a unor măsuri pentru… Citeste mai mult

Ordin privind modificarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății, al ministrului educației naționale și cercetării științifice, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vărstnice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 968/5194/1945/714/2016 ( Oficial Ministerul Sănătăţii )

Citeste integral Ministerul Sănătăţii – Ordin privind modificarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății, al… Citeste mai mult

Guvernul României a aprobat Ordonanța de Urgență pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH “Abordarea provocărilor sistemului de sanatate privind controlul tuberculozei in România” ( Oficial Ministerul Sănătăţii )

La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul României a aprobat în ședința de astăzi Ordonanța de Urgență pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH “Abordarea provocărilor sistemului de… Citeste mai mult

Executivul a aprobat Hotărârea pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Interconectarea clădirilor existente și construcție nouă în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență «Pius Brânzeu» Timișoara în vederea reorganizării circuitelor medicale pentru departamentele: Unitate Primiri Urgențe (UPU), Chirurgie, Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) și Centru de Mari Arși” ( Oficial Ministerul Sănătăţii )

La propunerea Ministerului Sănătății, Executivul a aprobat în ședința de astăzi Hotărârea pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Interconectarea clădirilor existente și construcție nouă în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență «Pius Brânzeu» Timișoara în vederea reorganizării circuitelor medicale pentru departamentele: Unitate Primiri… Citeste mai mult

Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Urlaţi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager de spital – persoană fizică ( Oficial Ministerul Sănătăţii )

Concursul va avea loc Ia sediul Spitalului Orăşenesc Urlaţi, str. Independenţei, nr. 52, rioada 10.07.-27.08.2020, desfăşurându-se în două etape Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în prezentul anunţ, etapă ce va avea loc în data de 11.08.2020 ora 11- etatpa… Citeste mai mult

Lansarea în consultare publică a Apelului deschis de propuneri de proiecte nr. 1 ”Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi” ( Oficial Ministerul Sănătăţii )

În data de 03 iulie 2020, Ministerul Sănătății, în calitate de Operator al Programului ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, a lansat în consultare publică pentru 30 de zile Ghidul Aplicantului și anexele aferente Apelului deschis de propuneri de… Citeste mai mult

Ministerul Sănătăţii intenţionează să achiziţioneze, prin cumpărare directă, un autoturism, în cadrul proiectului ’’întărirea capacităţii Ministerului Sănătăţii de a pregăti şi implementa proiectele Spitalelor Clinice Regionale de Urgenţă: Craiova, laşi, Cluj” SMIS: 126095, în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini ataşat ( Oficial Ministerul Sănătăţii )

Citeste integral Ministerul Sănătăţii – Ministerul Sănătăţii intenţionează să achiziţioneze, prin cumpărare directă, un autoturism, în cadrul proiectului ’’întărirea capacităţii Ministerului Sănătăţii de a pregăti şi implementa proiectele Spitalelor Clinice Regionale de Urgenţă: Craiova, laşi, Cluj” SMIS: 126095, în conformitate cu cerinţele din caietul de… Citeste mai mult

Consiliul de Administraţie al Sanatoriului Balnear și de Recuperare Mangalia organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager ( Oficial Ministerul Sănătăţii )

Concursul va avea loc la sediul la sediul Sanatoriului Balnear si de Recuperare Mangalia, Str. Mircea cel Batran nr. 2, Mangalia, Judeţul Constanţa, în perioada: 30.06.2020 – 15.08.2020, desfâşurându-se în două etape: Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul… Citeste mai mult

Ministerul Sănătăţii organizează ocuparea fara concurs a următorului post vacant corespunzător funcţiei publice de conducere ( Oficial Ministerul Sănătăţii )

A.Funcții publice vacante de conducere:  1.Direcția Politica Medicamentului, a Dispozitivelor și Tehnologiilor Medicale: Director grad II, poziția 1 în ștatul de funcții anunt selectie dosare Citeste integral Ministerul Sănătăţii – Ministerul Sănătăţii organizează ocuparea fara concurs a următorului post vacant corespunzător funcţiei publice de conducere

A fost aprobată Legea privind instituirea unor măsuri de sănătate publică în situații de risc epidemiologic și biologic ( Oficial Ministerul Sănătăţii )

La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul României a aprobat astăzi Legea privind instituirea unor măsuri de sănătate publică în situații de risc epidemiologic și biologic. Actul normativ stabilește cadrul legal pentru instituirea măsurilor cu caracter excepțional care pot fi impuse pentru limitarea răspândirii infecției cu agenți… Citeste mai mult

Ministerul Sănătăţii 1. invita operatorii economici sa depună oferte pentru achiziţia prin cumpărare directă a unui multifuncţional laser color A3, conform specificaţiilor tehnice anexate. ( Oficial Ministerul Sănătăţii )

invitatie de participare – achizitie multifunctional A3 color 06.07.2020 Citeste integral Ministerul Sănătăţii – Ministerul Sănătăţii 1. invita operatorii economici sa depună oferte pentru achiziţia prin cumpărare directă a unui multifuncţional laser color A3, conform specificaţiilor tehnice anexate.

Horărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Interconectarea clădirilor existente și construcție nouă în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență «Pius Brânzeu»Timișoara în vederea reorganizării circuitelor medicale pentru departamentele: UPU, Chirurgie, ATI și Centru de Mari Arși” ( Oficial Ministerul Sănătăţii )

Citeste integral Ministerul Sănătăţii – Horărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Interconectarea clădirilor existente și construcție nouă în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență «Pius Brânzeu»Timișoara în vederea reorganizării circuitelor medicale pentru departamentele: UPU, Chirurgie, ATI și Centru de Mari… Citeste mai mult

Consiliul de administraţie al Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager ( Oficial Ministerul Sănătăţii )

Concursul se va desfăşura în perioada 03-11.08.2020, la sediul Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix din staţiunea Băile Felix, astfel: Vizitarea spitalului de către candidaţii interesaţi – 03.07.2020, intervalul orar 09,00- 14,00. 2. Dosarele de concurs se depun până la data de 31.07.2020, ora… Citeste mai mult