Vizita ministrului Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei în Republica Federalã Germania

Ministrul Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei, doamna Elena DUMITRU, se aflã în perioada 9-11 noiembrie 2003 într-o vizitã în Republica Federalã Germania.
În program sunt incluse întâlniri cu doamna Christa STEVENS, ministru de stat al Bavariei pentru protecþie socialã, sãnãtate ºi familie ºi cu doamna Barbara STAMM, vicepreºedinte al Parlamentului Bavariei. Doamna Elena Dumitru va mai purta discuþii ºi cu membrii comisiei pentru protecþie socialã, sãnãtate ºi politicã familialã a Parlamentului bavarez, ºi cu profesor doctor Ulrich BECKER, preºedintele Institutului Max Planck pentru Drept Social Internaþional din München.
În cadrul întrevederii cu domnul dr. Rainer GEPPERTH, director al Institutului pentru Contacte ºi Colaborare Internaþionalã al Fundaþiei Hanns Seidel, au fost evidenþiate rezultatele colaborãrii dintre specialiºtii MMSSF ºi cei ai fundaþiei bavareze. Ministrul român al muncii a mulþumit pentru sprijinul acordat de reprezentanþii germani în domeniul cercetãrii, învãþãmântului ºi al instruirii profesionale a adulþilor. Cooperarea MMSSF cu Fundaþia Hanns Seidel constã în special în pregãtirea ºi perfecþionarea personalului propriu, la nivel central ºi local, din instituþiile aflate în subordinea, precum ºi în coordonarea ministerului.