Televiziunea Românã în haine noi

Televiziunea Românã se îmbracã în haine noi, din 11 iunie 2004. ªi nu orice fel de haine, ci unele „croite" special de o firmã britanicã renumitã pentru stilul clar ºi modern în care a desenat branduri de succes în toatã lumea - English&Pockett.
Cu sigle noi ºi generice inedite, Televiziunea Românã se îndreaptã cu paºi hotãrâþi spre o nouã etapã din existenþa sa.

"Începând cu data de 11 iunie vom scoate la luminã o nouã faþã a Televiziunii Române, o imagine în care se regãsesc frãmântãrile ºi succesele lumii contemporane; ne vom prezenta în faþa publicului telespectator cu o imagine dinamicã, proaspãtã, cu o graficã ineditã, regãsitã ºi în site-ul www.tvr.ro, cu sigle ºi generice noi care pot sta alãturi de cele ale marilor televiziuni din Europa. O nouã identitate vizualã care sã convingã mai mult.
Avem încredere cã acest nou început ne va da curajul necesar pentru a respecta promisiunile fãcute telespectatorilor noºtri ºi vã mulþumim pentru sprijinul pe care ni-l veþi acorda ºi de acum înainte. TVR "

Ooni Koda

Web site realizat de Dow Media servicii Web Design | Gazduire Web furnizata de SpeedHost.ro