Tabere de iarna pentru studenti

Agenţia pentru Sprijinirea Studenţilor doreşte să aducă la cunoştinţă studenţilor oferta de tabere gratuite din această iarnă. 1830 de tabere vor fi la dispoziţia studenţilor în această iarnă din care 1503 pentru crăciun şi 325 locuri pentru revelion.

Comunicat de presă
Bucureşti, 8 Decembrie 2005

TABERE STUDENŢEŞTI
Agenţia pentru Sprijinirea Studenţilor doreşte să aducă la cunoştinţă studenţilor oferta de tabere gratuite din această iarnă.

1830 de tabere vor fi la dispoziţia studenţilor în această iarnă din care 1503 pentru crăciun şi 325 locuri pentru revelion. Aceste locuri sunt distribuite în următoarele locaţii:
1. Băile Herculane, Hotel Dacia,
2. Băile Herculane, Hotel Afrodita,
3. Băile Herculane, Hotel Diana,
4. Staţiunea Voineasa, Hotel Lotru,
5. Zărneşti, Cabana Gura Râului,
Se va asigura masa pe baza de bonuri valorice, în regim a la carte. Valoarea bonurilor valorice este de 210 RON/titular/serie, reprezentând un preţ mediu al mesei de 30RON/zi/pers.
• Criterii generale de atribuire a biletelor de tabără
1. Pot beneficia de bilete în taberele studenţeşti de odihnă, în perioada vacanţei de iarna, în limita locurilor repartizate, studenţii care după anul precedent de studiu sunt integralişti, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură şi performanţele în activitatea de cercetare, dar şi de activitatea depusă în cadru organizat la diverse manifestări culturale, artistice sau ştiinţifice.
Studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, au prioritate la obţinerea de bilete gratuite în taberele de odihnă studenţeşti dacă sunt integralişti.
2. Pot beneficia de bilete de tabără studenţii care activează în cadrul Caselor de Cultură ale Studenţilor şi care s-au evidenţiat prin activităţile cultural-artistice desfăşurate.
3. Pot beneficia de bilete şi studenţii care activează în asociatii studentesti.
4. Studenţii selectaţi pentru a participa la programele tip „scoala de iarna” organizate de Autoritatea Naţională pentru Tineret şi Agenţia pentru Sprijinirea Studenţilor vor beneficia de locuri în tabără, conform rezervărilor operate.

Procedura de acordare a biletelor:
– Agenţia pentru Sprijinirea Studenţilor va transmite către instituţiile de învăţământ superior metodologia de repartizare a biletelor de tabără, precum şi numărul de locuri de care beneficiază;
– biroul senatului va repartiza către facultăţi numărul de locuri şi o copie a metodologiei de acordare a biletelor de tabără;
– facultăţile vor afişa, imediat, la loc vizibil, metodologia şi numărul de locuri repartizate, iar secretariatele vor primi cereri pentru acordarea de bilete gratuite de tabără, până la data de 12 de decembrie; de asemenea se va afişa data, ora şi locaţia de ridicare a biletelor de tabără pentru studenţii titulari şi pentru rezerve.
– comisia stabilită pentru eligibilitatea locurilor în tabere, din care vor face parte şi un prodecan şi un reprezentant al studenţilor, va analiza cererile depuse şi va stabili studenţii care vor beneficia de bilete gratuite de tabără, precum şi lista de rezerve;
– termenul de finalizare de către rectorate a listelor nominale cu beneficiarii de locuri în tabere, inclusiv termenul de contestaţii, este data de.15 12 2005;
– beneficiarii de locuri în tabere îşi vor ridica biletele de la serviciul social al instituţiei de învăţământ superior sau altă locaţie stabilită de universitate în perioada 16 12 2005-18.12 2005.