SUPREME ESTATE SRL Bucuresti si-a adjudecat un teren al SC BANEASA S.A. pentru 5,1 mil

Luni, 13 noiembrie, la sediul AVAS, a avut loc licitaţia publică pentru vânzarea unui activ proprietate a debitoarei S.C. BĂNEASA S.A. Bucureşti. Terenul, în suprafaţă de 5.320 mp., este situat în oraşul Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae nr. 32, judeţul Ilfov. Adjudecatarul activului este S.C. SUPREME ESTATE S.R.L. Bucureşti. Preţul de adjudecare a fost de 5.100.000 USD (fără TVA), de peste cinci ori mai mult decât preţul de pornire a licitaţiei, respectiv 958,6 USD, fără TVA, pe metru pătrat.

La data limită stabilită prin anunţul publicitar, au depus oferte pentru participarea la licitaţie nouă ofertanţi:
1. S.C. SUPREME ESTATE S.R.L. Bucureşti;
2. S.C. REAL CONSTRUCTION COMPANIES GROUP S.A. Bucureşti;
3. S.C. QUANTUM COM INVEST S.R.L. Bucureşti;
4. S.C. DAVINCI INVESTMENTS S.R.L.;
5. CIPU TOMA – persoană fizică, România;
6. S.C. KONSUL EXCHANGE S.R.L Bucureşti;
7. S.C. APRODEX S.A. Bucureşti;
8. S.C. PĂLTINIŞ LEASING IFN S.A.;
9. S.C. LUZAN COM S.R.L. Târgu-Jiu.

Au fost admişi la licitaţie primii opt ofertanţi. S.C. LUZAN COM S.R.L. Târgu-Jiu nu a fost admis deoarece garanţia de participare depusă a fost sub 30% din valoarea activelor scoase la licitaţie. Preţul de pornire a licitaţiei publice a fost de 961.025 USD, fără TVA.

În timpul desfăşurării licitaţiei, participanţii au oferit preţul de pornire şi, în continuare, s-a licitat cu un pas de 100.000 USD.

Reamintim ca activul debitoarei BĂNEASA S.A. – terenul în suprafaţă de 5.320 mp. – a mai fost scos la licitatie. Pentru ca adjudecatarul nu a plătit preţul în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare, a fost reluată procedura de vânzare prin licitaţie publică.