Somati CNA pentru Realitatea TV si Minisat Targoviste

Consiliul Naþional al Audiovizualului, întrunit în ºedinþã publicã în data de 25 noiembrie a.c., a decis sã adreseze somatii publice titularilor de licenþã pentru posturile Realitatea TV ºi Minisat din Târgoviºte.

Consiliul a constatat cã emisiunea „Dinescu” difuzatã de postul Realitatea TV nu este o emisiune electoralã în sensul prevederilor art. 57 (1) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului, în emisiune nefiind prezenþi candidaþi care sã-ºi prezinte programele electorale. De asemenea, în data de 24 noiembrie a fost prezentatã înregistrarea unei ediþii din 2002 care l-a avut ca invitat pe domnul Petre Daea, ministrul agriculturii, fãrã a se preciza cã este vorba despre imagini în reluare. Postul a încãlcat astfel prevederile art. 13 (2) lit. b) din Decizia CNA nr. 40/2004 privind asigurarea informarii corecte ºi a pluralismului.

Postul de radio Minisat din Târgoviºte nu a asigurat candidaþilor ºi formaþiunilor politice accesul gratuit la emisiunile electorale, încãlcând prevederile art. 57 (2) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului ºi nu a repartizat timpii de antenã în condiþiile prevãzute la ar. 60 din actul normativ menþionat.

Ooni Koda

Web site realizat de Dow Media servicii Web Design | Gazduire Web furnizata de SpeedHost.ro