SOFTWIN a dezvoltat InfoBCR: proiect al anului în domeniul financiar–bancar

InfoBCR, deja operaþional, permite clienþilor bãncii obþinerea de informaþii, prin telefon sau e-mail despre produsele ºi serviciile bãncii: dobânzi la depozite ºi certificate de depozit cu discount, produse de creditare ºi carduri destinate persoanelor fizice, reþeaua de unitãþi ºi ATM-uri, cursul valutar practicat de casele de schimb ale BCR, produse ºi servicii nou lansate. La acelaºi numãr de telefon (0801.0801.227) clienþii pot suna pentru a depune sesizãri ºi reclamaþii.

Pe lângã informaþiile pe care le furnizeazã, Info BCR este menit sã identifice nevoile clienþilor, sã preia oportunitãþile de vânzare ºi sã le direcþioneze cãtre forþa de vânzare. În acelaºi timp, sistemul dezvoltat de SOFTWIN permite bãncii o gestionare mai bunã a fluxului intern de lucru, în vederea preluãrii ºi soluþionãrii sesizãrilor primite.

“În dezvoltarea proiectului, SOFTWIN a folosit competenþele a douã dintre diviziile sale: Business Management Solutions pentru implementarea soluþiei tehnice ºi Customer Relationship Management pentru instrumente legate de gestiunea relaþiilor cu clienþii. Rezultatul este un aplicaþie de suport complexã pentru o bancã modernã, fapt confirmat ºi de recunoaºterea IDG drept proiect al anului în domeniul financiar–bancar. Un rol foarte important, fãrã de care acest proiect nu era posibil, l-a jucat viziunea partenerului nostru, BCR, despre tratarea clienþilor sãi ºi anume aceea de a le oferi o experienþã bancarã unicã”: a declarat Florin Talpeº, directorul general SOFTWIN.

Implementarea propriu-zisã a soluþiei alese, respectiv SAP CRM Customer Interaction Center pe o infrastructurã Fujitsu Siemens, a durat aproximativ 8 luni, incluzând procesul de definire a necesitãþilor de business, analiza, implementarea, testarea, suportul tehnic ºi operaþional. Echipa SOFTWIN a fost constituitã din 25 de specialiºti: consultanþi tehnici ºi de aplicaþie, ingineri de asigurare a calitãþii, experþi în recrutarea ºi pregãtirea resurselor umane.

“Soluþia aleasã de BCR prin SOFTWIN, în procesul de dezvoltare a activitãþii de retail, rivalizeazã cu aplicaþiile similare ale marilor bãnci din Europa. BCR este, ºi în acest domeniu, dinamicã ºi flexibilã, iar parteneriatul cu SOFTWIN dã substanþã politicii noastre de focalizare pe nevoile clienþilor”: a declarat Daniel Panã, directorul executiv al Direcþiei marketing ºi vânzãri din cadrul BCR.

Colaborarea dintre cele douã instituþii a început prin lansarea, pe data de 4 martie 2003, a primului portal financiar-bancar din România (soluþia mySAP Enterprise Portals) cu informaþii integrate privind produsele ºi serviciile grupului BCR ºi a continuat cu implementarea, în iunie 2003, a soluþiei HelpDesk f@ster, produsã de SOFTWIN ºi aleasã de BCR pentru creºterea eficienþei sistemului informatic. (SOFTWIN)