SECHELARIU ramane in arest

Procurorii Parchetului Naţional Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaţilor:

– SECHELARIU DUMITRU – fost primar al Municipiului Bacău, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de asociere în vederea comiterii de infracţiuni, luare de mită în formă continuată (8 acte materiale), înşelăciune, abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, toate faptele aflate în concurs real.

– LUCAŞ LAURIAN IULIAN – fost viceprimar şi consilier local al Municipiului Bacău, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de asociere în vederea comiterii de infracţiuni, complicitate la luare de mită în formă continuată, fals în declaraţii, fals intelectual şi uz de fals, toate faptele aflate în concurs real.

– IFRIM VASILE DORINEL – şef al Serviciului Cadastral şi Fond Funciar din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de asociere în vederea comiterii de infracţiuni şi complicitate la luare de mită, ambele fapte aflate în concurs real.

Din probele administrate în cauză rezultă că, prin îndeplinirea funcţiei de autoritate publică şi prin conducerea şi controlul aparatului administraţiei publice locale, inculpatul Sechelariu Dumitru a încălcat grav prerogativele conferite de funcţia pe care a deţinut-o de primar al Municipiului Bacău şi a iniţiat constituirea unei asocieri în scopul săvârşirii unor fapte de corupţie, care au adus atingere atât unor activităţi de interes public, cât şi patrimoniului municipalităţii ori drepturilor cetăţenilor. Obiectivul central şi principal al acestei asocieri a vizat obţinerea în proprietatea inculpatului Sechelariu Dumitru şi în concesiunea Asociaţiei Club Karting „Selena Motor Sport” AFI Bacău şi a „SC Selena SRL” Bacău – controlate de inculpatul Sechelariu Dumitru – de suprafeţe de teren pe strada Chimiei din Municipiul Bacău, locaţie unde inculpatul a construit un kartodrom. În realizarea scopului urmărit inculpatul Sechelariu Dumitru s-a asociat cu inculpaţii Lucaş Laurian Iulian, viceprimar şi consilier local al Municipiului Bacău, şi Ifrim Vasile Dorinel, şef al Serviciului Cadastral şi Fond Funciar din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

Cei trei inculpaţi au stabilit o strategie urmată de acţiuni concrete ce constau în: delegarea exercitării atribuţiilor principale ale primarului către Lucaş Laurian Iulian ca şi viceprimar; desemnarea lui Lucaş Laurian Iulian ca membru în Comisia Municipală Bacău de Reconstituire a Drepturilor de Proprietate şi punerea în posesie a terenurilor agricole; menţinerea inculpatului Ifrim Vasile Dorinel în funcţia de şef al Serviciului Cadastral şi Fond Funciar, desemnarea acestuia ca membru în Comisia Municipală Bacău de Reconstituire a Drepturilor de Proprietate.

Totodată, inculpaţii Lucaş Laurian Iulian şi Ifrim Vasile Dorian au identificat persoanele fizice care au solicitat în urmă cu mai mulţi ani reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi le-au condiţionat în schimbul emiterii şi eliberării titlurilor de proprietate să vândă terenurile către Sechelariu Dumitru. Predarea „preţului” către proprietarii terenurilor se efectua de către inculpatul Ifrim Vasile Dorinel, care se ocupa şi de întocmirea documentaţiei necesare încheierii şi semnării contractelor de vânzare-cumpărare, inclusiv de aducerea vânzătorilor la birourile notariale. Inculpaţii s-au ocupat totodată şi de emiterea în fals a certificatelor de urbanism pe numele vânzătorilor, de actele necesare operaţiunilor notariale, pe bază de cereri false, nesemnate de titularii titlurilor de proprietate.

Astfel, în lunile februarie – martie, inculpatul Sechelariu Dumitru ajutat de ceilalţi doi inculpaţi a condiţionat de neplata impozitului restant în sumă de peste 8,5 milioane lei, datorat de către o persoană fizică la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Bacău, de vânzarea în beneficiul lui Sechelariu Dumitru a terenului proprietate personală a acelei persoane fizice, în suprafaţă de aproximativ 4.500 mp, situat în Municipiul Bacău, impunându-se un preţ de cumpărare de 150 milioane lei, mult subevaluat faţă de preţul terenurilor din zonă ( 1 USD/mp faţă de preţul real de 6,4 USD/mp). În acest mod, Sechelariu Dumitru a obţinut ilegal şi un folos necuvenit de 24.154 USD.

Inculpaţii au mai condiţionat emiterea şi eliberarea titlurilor de proprietate către persoane fizice îndreptăţite de încheierea contractelor de vânzare – cumpărare a încă 7 suprafeţe de teren în beneficiul inculpatului Sechelariu Dumitru, ceea ce constituie un folos necuvenit injust în sensul articolului 254 C.p. Prin această constrângere inculpatul Sechelariu Dumitru a obţinut şi avantaje materiale constând în diferenţa dintre preţurile impuse de cumpărător şi preţurile solicitate de vânzători sau valoarea reală a acestor imobile la momentul vânzării – cumpărării.

Constrângerea persoanelor fizice de a vinde terenurile susmenţionate s-a efectuat profitând de faptul că trecuseră ani de zile de când persoanele îndreptăţite au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate şi nu au intrat în posesia imobilelor; de împrejurarea că acestea erau în vârstă, bolnave, cu probleme financiare şi tracasate de intervenţiile făcute la Serviciul Cadastral şi Fond Funciar în vederea obţinerii terenurilor.

Foloasele necuvenite rezultate în urma acestor infracţiuni au fost evaluat la un cuantum de 295.500 USD şi 48,5 milioane lei.

În perioada februarie – mai 2004 Consiliul Local Bacău a aprobat un număr de 179 schimburi de terenuri, proprietatea municipalităţii. Din totalul de 179 de schimburi au beneficiat şi inculpatul Sechelariu Dumitru, S.C. Letea S.A. Bacău, S.C Selena S.R.L. şi S.C. Deşteptarea S.A., persoane juridice al căror acţionar majoritar este inculpatul Sechelariu Dumitru.

Astfel, inculpatul Sechelariu Dumitru în calitate de Primar al Municipiului Bacău, abuzând de funcţia publică deţinută, a determinat membrii Consiliului Local al Municipiului Bacău, în şedinţele din 27 iunie 2002 şi 30 iunie 2003, să aprobe schimbul a două terenuri aparţinând municipalităţii în valoare totală de circa 33,5 miliarde lei cu alte două terenuri – respectiv un teren proprietate personală ( în valoare de 150 milioane lei) şi un teren aparţinând S.C. Letea S.A. Bacău. De precizat este că trecerea terenului – situat în strada Theodor Aman – ce aparţinea municipalităţii, către S.C. Letea S.A. Bacău, respectiv din domeniul public în domeniul privat, s-a efectuat fără a exista un aviz al Ministerul Educaţiei şi Cercetării, necesar legalităţii tranzacţiei, având în vedere că pe această suprafaţă erau amplasate trei terenuri de sport aflate în administrarea Liceului Sportiv.

De asemenea, inculpatul Sechelariu Dumitru a indus în eroare Consiliul Local Bacău determinând consilierii locali să aprobe în luna iunie 2002 schimbul unui teren situat în intravilan ce aparţinea municipalităţii Bacău (în valoare de 2,5 miliarde lei), cu un teren proprietate personală în valoare de 60 milioane lei, situat în extravilan. Pentru ca schimbul să poată fi aprobat, inculpatul a menţionat mincinos în cererea formulată personal împrejurarea că terenul proprietate personală este situat în intravilanul Municipiului Bacău, deşi în realitate suprafaţa de teren era amplasată în extravilan. Fapta inculpatului are elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune prevăzută şi pedepsită de art. 215 alin. 2 şi 5 C.p., în acest mod fiind cauzat Consiliului Local Bacău un prejudiciu de circa 2,4 miliarde lei.

Cauză instrumentată de procurorii anticorupţie relevă faptul că inculpatul Sechelariu Dumitru a urmărit în perioada 2000 – 2004, în permanenţă şi cu perseverenţă, realizarea unor interese personale de familie sau de grup, aspect rezultat în urma administrării probelor; acesta este motivul pentru care complexitatea dosarului a determinat inclusiv disjungerea în vederea continuării urmăririi penale într-o cauză separată cu privire la săvârşirea infracţiunii de spălare de bani şi a faptelor penale ce decurg din problemele financiar-bancare a societăţilor la care inculpatul Sechelariu Dumitru este acţionar.
Dosarul se trimite spre competentă soluţionare Tribunalului Bacău.