Se prelungeste termenul de depunere oferte pentru ELECTROPUTERE SA

În data de 21 noiembrie 2005, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a lansat la vânzare prin negociere pe bază de oferte finale, îmbunătăţite şi irevocabile un număr de 78.009.632 acţiuni, reprezentând 62,8259% din capitalul social al S.C. ELECROPUTERE S.A. Craiova.

În urma publicări anunţului, au fost cumpărate patru dosare de prezentare, de către o firmă străină şi trei firme româneşti.

Una dintre aceste companii a solicitat prelungirea perioadei de depunere a ofertelor pentru a putea pregăti oferta. Ca urmare, AVAS a decis decalarea termenului limită de depunere a ofertelor pentru data de 20 ianuarie 2006, ora 12:00.

Menţionăm că structura actionariatului şi pachetul de acţiuni oferit la vânzare de către AVAS se vor definitiva în funcţie de modificarea capitalului social al SC ELECTROPUTERE SA, în urma ieşirii din patrimoniu a unor active care au făcut obiectul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, precum şi a unor active cu caracter social. În aceste condiţii, AVAS va vinde întreg pachetul de acţiuni pe care îl va deţine la SC ELECTROPUTERE SA la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni.

Reamintim faptul că la negociere vor putea participa numai ofertanţii – persoane fizice/juridice române sau străine – care îndeplinesc următorul criteriu de precalificare: “în mod direct sau prin intermediul societăţilor la care sunt acţionari/asociaţi majoritari nu au înrăutăţit, în mod vădit, situaţia economico-financiară a unor societăţi comerciale, privatizate anterior, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii cu întârziere a obligaţiilor asumate prin contractele de vânzare cumpărare de acţiuni încheiate cu FPS şi/sau APAPS/AVAS”.

Compania craioveană activează în domeniul producţiei de motoare, generatoare şi transformatoare electrice şi are un capital social de 12.416.795,4 RON.