Scoli noi în 2005

În anul 2005, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a depus eforturi susţinute pentru construcţia şi reabilitarea unităţilor de învăţământ.

Situaţia şcolilor construite şi reabilitate este următoarea:
– 258 şcoli noi (care le înlocuiesc pe cele din chirpici) vor fi date în folosinţă până la sfârşitul anului în curs.
– 46 şcoli şi licee au benefciat de lucrări de consolidare a structurii, reamenanjarea şi recompartimentarea spaţiilor de învăţământ, înlocuirea sau refacerea tâmplăriei, instalaţiilor electrice şi instalaţiilor sanitare. Fiecare şcoală cuprinsă în program beneficiază de mobilier nou: scaune pentru elevi, catedre, bănci, table, cuiere, rafturi. Aceste şcoli îşi vor deschide porţile începând cu 12 septembrie 2005.

De asemenea, 1076 unităţi şcolare sunt în diverse faze de execuţie a lucrărilor (studii de fezabilitate, proiectare etc.), având ca termen de finalizare anul 2009.

Pentru alte 432 de şcoli va fi asigurată alimentarea cu apă (329 până la începutul noului an şcolar, iar 103 până la sfârşitul anului în curs). Şcolile vor beneficia de apă potabilă şi menajeră, instalaţii electrice şi termice, grupuri sanitare şi mobilier şcolar. În acest proiect sunt cuprinse numai şcoli din mediul rural, care nu beneficiau de alimentare cu apa, instalaţii electrice şi termice sau grupuri sanitare.

Majoritatea acestor şcoli au fost realizate în cadrul programelor pentru învăţământ rural şi fac parte din strategia MEdC de creştere a calităţii învăţământului în această zonă.