Schimbari de regulament pentru scolari

Proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar, bazat pe legi specifice (Legea 84/1995, modificată şi completată, Legea 128/1997, modificată şi completată şi Legea 272/2004 privind protecţia copilului) reglementează fundamentarea spaţiului educaţional în beneficiul dezvoltării personalităţii plenare a elevului.

Elementele de noutate ale acestui proiect, publicat pe site-ul MEdC, www.edu.ro, şi supus dezbaterii publice sunt următoarele:

• Constituirea Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar, care va face anual un raport despre calitatea educaţiei în şcoală, pe care îl va prezenta în faţa elevilor şi părinţilor.
• Egalitatea în drepturi pentru toţi elevii din învăţământul public şi din învăţământul particular acreditat: burse, rechizite, Euro 200, transport, manuale pentru învăţământul ul obligatoriu, transfer, supliment alimentar etc.
• Eliminarea repetenţiei la clasa I şi instituirea educaţiei remediale, sub forma unor programe personalizate, derulate de învăţător, în cooperare cu un consilier psihopedagog. Repetenţia apare începând cu clasa a II-a.
• Posibilitatea transferării elevilor de la Şcolile de Arte şi Meserii (SAM) la liceu, la sfârşitul clasei a IX-a, cu condiţia promovării testelor naţionale şi a examenelor de diferenţă aferente. Transferul se va efectua în limita locurilor disponibile.
• Întrunirea Consiliului profesoral, respectiv a Consiliului de administraţie, la solicitarea a 2/3 din componenţa Consiliului elevilor şi a majorităţii simple a Comitetului de părinţi în toate cazurile în care se remarcă rele practici în şcoală..
• Instituirea Acordului de parteneriat educaţional: şcoală – elev – familie (anexă la proiectul de regulament)
• Descurajarea fenomenului de corupţie prn interzicerea participării elevilor şi cadrelor didactice la strângerea de fonduri băneşti.

Totodată, cadrele didactice care condiţionează notarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice de obţinerea unor avantaje vor fi penalizate cu excluderea din învăţământ. MEd.C. apreciază că noul Regulament integrează valorile şi principiile democratice, drepturile şi obligaţiile partenerilor, fiind conceput într-un spirit de transparenţă, responsabilizare şi implicare, atât a şcolii ca furnizor de educaţie, cât şi a familiei – elev şi părinte – ca beneficiar al serviciului educaţional.