România, pentru al doilea mandat în cadrul Comitetului Director al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă

In data de 3 aprilie 2018, Romania a fost realeasă pentru al doilea mandat consecutiv in cadrul Comitetului Director al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă (OGP). Se confirmă astfel interesul Guvernului Romaniei pentru continuarea implementării angajamentelor deja asumate in colaborare cu societatea civilă, cat și pentru realizarea unui nou plan de acțiune care să impulsioneze activitățile aferente unor teme prioritare, precum transparența și consultarea publică in procesul decizional. La nivel național, in vederea atingerii obiectivelor strategice privind asumarea angajamentelor Parteneriatului OGP, a fost organizată reuniunea Comitetului OGP-martie 2018, cu participarea societății civile și a reprezentanților guvernamentali, in cadrul căreia a fost subliniată necesitatea elaborării Planului National de Acțiune pentru Guvernare Deschisă 2018 -2020, precum și inițierea demersurilor de pregătire a Romaniei pentru participarea la Summit-ul Global din Georgia, din data de 17-19 iulie 2018. Anunțul se regăsește la: www.opengovpartnership.org/about/news-and-events/argentina-france-nigeria-and-romania-elected-lead-open-government-partnership.

Comments

comments