Romania in timpul lui Carol I – Expozitie – eveniment la Muzeul National de Istorie a Romaniei

În luna mai a acestui an, se împlinesc 140 de ani de la urcarea pe tronul României a Principelui Carol I de Hohenzollern, 125 de ani de la proclamarea Regatului României şi 100 de ani de la organizarea Expoziţiei Generale din 1906, evenimente de o importanţă covârşitoare pentru renaşterea modernă a naţiunii noastre. Pentru a readuce în conştiinţa publică aceste imagini de referinţă ale istoriei neamului, Muzeul Naţional de Istorie a României împreună cu Muzeul Naţional de Artă al României, Muzeul Militar Naţional, Muzeul Naţional Peleş, Muzeul Naţional Cotroceni, şi Muzeul Naţional Filatelic, sub egida Ministerului Culturii şi Cultelor din România, organizează expoziţia ‘România în timpul lui Carol I’.

Expoziţia va fi inaugurată miercuri, 10 mai, orele 15 , la Muzeul Naţional de Istorie a României din Calea Victoriei nr.12 şi va cuprinde peste 500 de lucrări de artă plastică şi decorativă, numismatică, medalistică, fotografii, piese de vestimentaţie şi documente însemnate etc.

La vernisaj ne vom bucura de prezenţa Maiestăţii Sale, Regele Mihai I al României care va fi însoţit de familie, a Excelenţei Sale, Domnul Călin Popescu-Tăriceanu, Primul Ministru al României, şi Excelenţa Sa, Domnul Adrian Iorgulescu, Ministrul Culturii şi Cultelor care au acceptat cu plăcere invitaţia organizatorilor.

Evenimentul va fi precedat de o Conferinţă de Presă susţinută la orele 13, în cadrul căreia istorici şi specialişti în istorie modernă vor oferi informaţii inedite privind epoca lui Carol I.

În acelaşi context, va fi publicat un amplu catalog conţinând studii privind personalitatea Regelui Carol I, dintre care semnalăm: Carol I, domn şi rege, Un început de domnie sub semnul legitimării, Castelul Peleş, monument reprezentativ pentru fenomenul istorist în România, Carol I colecţionar de pictură, Monarhi şi Principi străini în vizită la Curtea lui Carol I, Imaginea României în vremea lui Carol I, între tradiţie şi vocaţie europeană, Expoziţia Generală din 1906 etc.

Venirea lui Carol I pe tronul României poate fi considerată unul dintre cele mai semnificative evenimente ale istoriei ţării noastre din secolul al XIX-lea. Principele de origine prusacă a pus bazele unei dinastii ce a contribuit la progresul societăţii româneşti în ansamblul ei, pentru următoarele opt decenii. Economia şi societatea românească au înaintat în această perioadă către forme moderne de dezvoltare. Principalul instrument al modernizării nu a fost societatea, ci Statul, care a impus, prin reformele iniţiate, cele mai multe şi diverse schimbări de fond.

Expoziţia este structurată pe mai multe teme, abordând toate problemele importante care au făcut din îndelungata domnie a lui Carol I, de aproape jumătate de secol (a domnit 48 de ani, cu un an mai mult decât Ştefan cel Mare), una dintre cele mai prospere perioade din istoria României, epoca modernizării ei pe toate planurile – politic (câştigarea independenţei, introducerea sistemului democratic al rotativei guvernamentale, proclamarea Regatului Român), economico-social (introducerea unui nou sistem monetar şi baterea monedei naţionale, construirea reţelei naţionale de căi ferate, modernizarea reţelei portuare, modernizarea serviciului poştal ş.a.), cultural (înfiinţarea Societăţii Academice transformată în 1879 în Academia Română, construirea unor edificii culturale de prim rang, încurajarea stilului neoromânesc în arhitectură, ridicarea de statui şi monumente, înfiinţarea unor societăţi şi fundaţii culturale etc.).

Expoziţia va fi deschisă până în septembrie avand urmatorul program de vizita: marţi – duminică, orele 10-20.