REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE | Examen de promovare în grad profesional imediat superior

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt.

 

 

Mai multe detalii

Sursa: Ministerul Culturii