Rezultate proba orală de limba şi literatura română

În 27 şi 28 iunie s-a desfăşurat prima probă a examenului naţional de bacalaureat – limba şi literatura română. La nivelul întregii ţări, această probă a fost susţinută de 167.363 de absolvenţi, 8408 de candidaţi fiind absenţi. După primele două zile de examen, 742 de candidaţi au fost declaraţi respinşi, neobţinând nota minimă de trecere (5), iar alţi 20 de absolvenţi au fost eliminaţi din examen.

În urma centralizării datelor furnizate de Inspectoratele Şcolare Judeţene, procentul de promovabilitate la proba orală de limba şi literatura română a fost de 99,49%. În 6 judeţe s-au înregistrat procente de promovabilitate maximă (Călăraşi, Caraş Severin, Gorj, Ialomiţa, Mehedinţi şi Sălaj). Deşi 8 judeţe nu au transmis încă situaţiile pe tranşe de note, până în acest moment au fost obţinute 68.000 între 9 şi 10, 23.367 note între 8 şi 9, 19.927 note între 7 şi 8, 15.668 note între 6 şi 7 şi 10.183 note între 5 şi 6.

Reamintim faptul că, potrivit Legii 268/2003, candidaţii care au susţinut examenul de bacalaureat într-una din sesiunile din 2003 sau 2004, fiind declaraţi respinşi, au avut posibilitatea de a solicita recunoaşterea unor probe promovate în aceste sesiuni, inclusiv proba orală de limba şi literatura română.

Conform art. 39, alin. (6) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2005, „probele orale sunt eliminatorii. Candidatul care a fost obţinut o notă sub 5 sau nu s-a prezentat la o probă orală este declarat «respins», respectiv «neprezentat» la examenul de bacalaureat şi nu mai participă la probele următoar”.

Mâine, 30 iunie, prima sesiune a examenului de bacalaureat continuă cu proba orală la limba şi literatura modernă.