Rezultate preliminare la concursul naţional unic

Rezultatele finale la concursul naţional unic (după soluţionarea contestaţiilor) vor fi afişate astăzi, 25 iulie. Conform datelor statistice preliminare furnizate de Inspectoratele Şcolare Judeţene şi centralizate la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, la concursul naţional unic de ocupare a posturilor vacante din învăţământul preuniversitar au participat 35.680 de cadre didactice, reprezentând 73,38% din numărul celor înscrişi (48.618). Promovabilitatea înainte de soluţionarea contestaţiilor (candidaţi care au obţinut note peste 5) este de 83,26%.

Pe tranşe de medii, înainte de contestaţii, situaţia are următoarea configuraţie: note între 1 şi 4,99 – 6.332 (18,81%) – respinşi, note între 5 şi 6,99 – 12.295 (38,39%) – admişi, iar note între 7 şi 9,99 – 14.408 (42,80%) – admişi. Numărul total al notelor de 10 a fost de 38. Pe specializări, la acest concurs au fost prezenţi 22.703 profesori şi maiştri instructori, respectiv 12.977 învăţători şi educatoare.

Repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin nota/media 7 se va face computerizat în două etape:

I. 27 – 29 iulie 2005 – repartizarea computerizată pe posturile/catedrele vacante titularizabile a candidaţilor participanţi la concurs care au obţinut minim nota/media 7,00 (şapte), la nivelul judeţului.
II. 30-31 iulie 2005 – repartizarea computerizată pe posturi/catedre vacante a candidaţilor participanţi la concurs care au obţinut minim nota/media 7,00 (şapte), din alte judeţe.

Repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin nota/media 5,00 (cinci) se va face computerizat sau în şedinţă publică, la nivel judeţean:

I. 2-3 august 2005 – repartizarea computerizată, la nivel judeţean, a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota/media 5,00 (cinci) şi solicită detaşare la cerere.

II. 4-5 august 2005 – repartizarea computerizată, la nivel judeţean, a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota/media 5,00 (cinci) şi solicită suplinire.
III. 8-9 august 2005 repartizarea în şedinţă publică.

Rezultatele repartizării computerizate vor fi publicate pe site-ul http://titularizare.edu.ro.