Rezultate parţiale proba orală de limba şi literatura română

În zilele de 22 şi 23 august s-a desfăşurat prima probă orală din cadrul a sesiunii a II-a a examenului naţional de bacalaureat – limba şi literatura română. Conform datelor transmise de 35 de inspectorate şcolare judeţene, această probă a fost susţinută de 7.849 absolvenţi, 1.084 candidaţi au absentat, iar 131 au fost declaraţi respinşi, neobţinând nota minimă de trecere (5). Un singur candidat a fost eliminat din examen.

În urma centralizării datelor preliminare, promovabilitatea la proba orală de limba şi literatura română este de 97,94%, iar în 24 de judeţe s-a înregistrat promovabilitate maximă. Deşi 7 judeţe încă nu au transmis datele tehnice, până în acest moment au fost obţinute 892 note între 9 şi 10, 1.267 note între 8 şi 9, 1.606 note între 7 şi 8, 1.755 note între 6 şi 7 şi 1.421 note între 5 şi 6.

Reamintim faptul că, potrivit Legii 268/2003, candidaţii care au susţinut examenul de bacalaureat într-una din sesiunile din 2003 sau 2004, fiind declaraţi respinşi, au avut posibilitatea de a solicita recunoaşterea unor probe promovate în aceste sesiuni, inclusiv proba orală de limba şi literatura română.

Conform art. 39, alin. (6) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2005, „probele orale sunt eliminatorii. Candidatul care a fost obţinut o notă sub 5 sau nu s-a prezentat la o probă orală este declarat «respins», respectiv «neprezentat» la examenul de bacalaureat şi nu mai participă la probele următoar”.

Mâine, 25 august, a doua sesiune a examenului de bacalaureat continuă cu proba orală la limba şi literatura modernă.