Rezultate inregistrate la proba orala de limba si literatura romana

În 26 şi 27 iunie s-a desfăşurat prima probă a examenului naţional de Bacalaureat – limba şi literatura română. La nivelul întregii ţări, această probă a fost susţinută de 180.458 de absolvenţi, promovabilitatea fiind de 99,61% (179.754 candidaţi admişi). După primele două zile de examen, 692 de candidaţi au fost declaraţi respinşi, neobţinând nota minimă de trecere (5), iar alţi 19 absolvenţi au fost eliminaţi din examen. Nu s-au prezentat 3232 candidaţi.

În urma centralizării datelor furnizate de Inspectoratele Şcolare Judeţene, în 7 judeţe s-a înregistrat promovabilitate maximă (Buzău, Constanţa, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Ilfov şi Sălaj). Pe tranşe de note, situaţia se prezintă astfel: 89.824 note între 9 şi 10, 30.662 note între 8 şi 9, 26.452 note între 7 şi 8, 20.325 note între 6 şi 7 şi 12.515 note între 5 şi 6.

Reamintim faptul că, potrivit Legii 268/2003, candidaţii care au susţinut examenul de Bacalaureat într-una din sesiunile anilor 2003, 2004 sau 2005, fiind declaraţi respinşi la probele scrise sau practice, au avut posibilitatea să solicite recunoaşterea unor probe promovate în aceste sesiuni, inclusiv proba orală de limba şi literatura română.

Conform art. 39, alin. (6) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2006, „probele orale sunt eliminatorii. Candidatul care a fost obţinut o notă sub 5 sau nu s-a prezentat la o probă orală este declarat «respins», respectiv «neprezentat» la examenul de bacalaureat şi nu mai participă la probele următoar”.
Astazi, 29 iunie, prima sesiune a examenului de bacalaureat continuă cu proba orală la limba şi literatura modernă.