Restructurare si privatizare Posta Romana

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei (“MCTI”) solicita servicii de consultanta din partea unor firme de reputatie internationala in domeniul consultantei strategice, in vederea restructurarii Companiei Nationale Posta Romana.

Firmele de reputatie internationala in domeniul consultantei strategice interesate si eligibile sunt invitate sa depuna Scrisori de Interes. Candidatii ce doresc sa se precalifice pentru etapa de ofertare trebuie sa prezinte documente, care sa ateste in mod specific experienta in calitate de consultanti coordonatori in domeniul acordarii de consultanta guvernelor in restructurarea companiilor de stat cu o cifra de afaceri de minimum 100 milioane Euro si experienta in calitate de consultanti coordonatori in restructurarea operatorilor postali. De asemenea, cei interesati trebuie sa dovedeasca faptul ca au experienta in elaborarea de studii, strategii si planuri de restructurare si reorganizare a operatorilor postali, in implementarea strategiilor de restructurare si reorganizare a operatorilor postali in Europa si in special in Europa Centrala si de Est si experienta in pregatirea privatizarii prin restructurare in sectorul de comunicatii postale in Europa si in special in Europa Centrala si de Est.

Totodata, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei (“MCTI”) solicita servicii de consultanta din partea unor banci de investitii de reputatie internationala, in vederea privatizarii Companiei Nationale Posta Romana.

Bancile de investitii de reputatie internationala interesate si eligibile sunt invitate sa depuna Scrisori de Interes. Candidatii ce doresc sa se precalifice pentru etapa de ofertare trebuie sa prezinte documente, care sa ateste in mod specific faptul ca au experienta in calitate de consultanti coordonatori in domeniul acordarii de consultanta guvernelor in privatizarea cu succes a companiilor de stat cu o cifra de afaceri de minimum 100 milioane Euro si experienta in calitate de consultanti coordonatori in privatizarea companiilor din sectorul de comunicatii postale. De asemenea ele trebuie sa ateste faptul ca au experienta in acordarea de consultanta financiara, in fuziuni si achizitii in sectorul de comunicatii postale in Europa si in special in Europa Centrala si de Est.

Informatiile generale despre banca / companie (adresa, persoane de contact, tara de origine) trebuie sa fie incluse in Scrisoarea de Interes. Consultantii se pot asocia cu conditia ca aceasta asociere sa fie mentionata in Scrisoarea de Interes. Daca Scrisoarea de Interes este inaintata de catre un consortiu, atunci aceste informatii vor fi oferite despre toti membrii consortiului si trebuie nominalizat un conducator al consortiului.

Proiectele se vor realiza in conformitate cu prevederile cadrului legal de restructurare si privatizare din Romania.

Informatii suplimentare sau clarificari privind Compania Nationala Posta Romana se pot obtine prin solicitare in scris adresata MCTI in atentia: Domnului Zsolt Nagy, Ministru, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Str. Libertatii nr. 14, Bucuresti, Sector 5, cod postal 70060, Romania sau la telefon (40-21) 312.00.21, fax: (40-21) 336.58.87, e-mail: office@mcti.ro

Scrisorile de Interes pentru ambele proiecte trebuie transmise la adresa indicata mai sus, nu mai tarziu de orele 17.00 (ora locala) in data de 12 octombrie 2005.

Dupa primirea Scrisorilor de Interes, acestea vor fi evaluate de catre comisiile MCTI. Toate partile interesate care au depus Scrisori de Interes in conformitate cu instructiunile prezentate mai sus vor fi notificate asupra rezultatului procesului de precalificare, iar companiile aflate pe lista scurta vor fi invitate sa intre in posesia “Cererii de Oferte”, care va descrie intregul proces de selectie si angajare de servicii de consultanta in vederea restructurarii si privatizarii CN Posta Romana. (MCTI)