Repartizarea cadrelor didactice universitare, pentru functiile de presedinti de comisii de bacalaureat

La data de 19 iunie 2006, la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, a avut loc repartizarea computerizată a cadrelor didactice universitare pentru funcţiile de preşedinţi de comisii de bacalaureat, în plenul Comisiei Naţionale de Bacalaureat.

Repartizarea s-a efectuat aleatoriu cu ajutorul aplicaţiei electronice COMISBAC, realizată special în acest scop, pe baza metodologiei de desfăşurare a Bacalaureatului, ediţia 2006. Algoritmul utilizează o listă a comisiilor şi o listă a cadrelor didactice din universităţi. Aleator se selectează rând pe rând o comisie şi un cadru didactic şi se realizează punerea în corespondenţă, comisie cu cadru didactic.

Pentru cele 725 de comisii de bacalaureat din întreaga ţară a fost repartizat câte un preşedinte, dintr-un total de 935 cadre didactice universitare cu titlul academic de doctor şi funcţia didactică cel puţin conferenţiar universitar. Propunerile de cadre didactice, care au alcătuit baza de date utilizată de aplicaţia MEdC, au venit de la rectoratele a 52 de universităţi acreditate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Criteriile de repartizare au ţinut cont de limba de predare, zona geografică de apartenenţă şi o apropiere cât mai mare a specializării cadrelor universitare cu specificul unităţilor de învăţământ arondate la respectivele comisii.

Din baza de date a MEdC au fost excluse cadrele didactice care au depăşit vârsta de 65 ani şi persoane care au fost preşedinţii de comisii şi care, în anii precedenţi, au avut abateri de la regulament. De asemenea, s-a evitat posibilitatea de repartizare a unui cadru didactic universitar într-o locaţie unde a fost şi în anul precedent.

După repartizarea preşedinţilor de comisii, lista acestora urmează să fie aprobată de Comisia Naţională de Bacalaureat şi comunicată universităţilor de aparteneţă şi inspectoratelor şcolare judeţene.