Relansarea invatamantului rural in comuna Dezna

Şcoala Generală Dezna este beneficiara unui proiect finanţat de Banca Mondială, Guvernul României şi Consiliul Local al Comunei Dezna, intitulat „Şcoala – trecut, prezent şi viitor pentru comunitate”.
Deviza acestui proiect este: „Muncind împreună, vom reuşi pentru viitorul comunei!”.
Prin acest proiect ne-am propus:
– optimizarea procesului instructiv-educativ în vederea dobândirii de către elevi a unui comportament de buni cetăţeni;
– eficientizarea relaţiei dintre şcoală şi comunitate;
– amplificarea colaborării între şcoală-comunitate-agenţi economici locali;
– reînvierea tradiţiilor locale;
– ecologizarea şi protejarea mediului înconjurător;
– iniţierea elevilor şi membrilor comunităţii în utilizarea mijloacelor multimedia;
– promovarea potenţialului economic şi turistic al comunităţii în lume;
– stabilirea de relaţii culturale cu parteneri din ţară şi străinătate.
Rezultate aşteptate:
– creşterea volumului de cunoştinţe al elevilor în domeniul istoriei, folclorului şi geografiei locale;
– dezvoltarea abilităţilor elevilor în utilizarea mijloacelor multimedia în procesul de învăţare;
– creşterea capacităţii de comunicare a elevilor şi a deprinderii de elaborare a unor materiale de documentare;
– creşterea volumului de cunoştinţe a elevilor în domeniul ecologiei, biologiei, ştiinţei şi tehnicii;
– implicarea mai activă a tuturor factorilor de răspundere din comunitate în viaţa şcolii;
– implicarea în mai mare măsură a elevilor şi părinţilor în activităţi şcolare şi extraşcolare;
– creşterea numărului de turişti în zonă în urma promovării ofertelor turistice locale;
– amplificarea colaborării dintre şcoală-comunitate-agenţi economici locali.
Ne adresăm:
– tuturor elevilor claselor I-VIII;
– membrilor comunităţii locale: părinţi ai elevilor; angajaţi ai Consiliului Local; personalului medical de la Cabinetul Medical Dezna şi Spitalul de Recuperare Neuromotorie Dezna; agenţi ai Poliţiei Locale; agenţi economici locali; foşti elevi; păstrători ai obiceiurilor şi tradiţiilor locale; tuturor membrilor confesiunilor religioase.
Activităţi propuse:
– realizarea unei pagini WEB a comunităţii;
– acţiuni de ecologizare a comunităţii;
– reînvierea tradiţiilor şi obiceiurilor locale;
– organizarea unei şezători cu prezentarea costumelor populare;
– promovarea periodică a rezultatelor la nivelul şcolii şi al comunităţii;
– curiozităţi din lumea ştiinţei şi a tehnicii;
– folclorul popular – izvor de înţelepciune;
– „Educă-te pentru sănătate!”;
– obiceiuri şi tradiţii de sfintele sărbători;
– să navigăm pe harta ţării.
Toate acestea se desfăşoară sub dictonul „Educaţie pentru comunitate într-o comunitate pentru educaţie!”.
În cadrul acestui proiect s-au desfăşurat mai multe activităţi la care au participat actualii elevi, foşti elevi ai Şcolii Generale Dezna şi o parte din membrii comunităţii.
O activitate de amploare şi reuşită a fost excursia de documentare şi informare realizată pe traseul: Dezna – Arad – Păuliş – Lipova – Ghioroc – Şiria – Dezna. Cu această ocazie s-au vizitat: Muzeul de Istorie şi Arheologie Arad, Muzeul de Ştiinţe ale Naturii Arad, Parcul Copiilor Arad, Faleza Mureşului, principalele instituţii din centrul Aradului, centrul istoric al oraşului Lipova, Muzeul de Artă „Sever Bocu” Lipova, Băile Lipova, Mănăstirea Radna, Mănăstirea Feredeu, Muzeul „Ioan Slavici” Şiria.
Transportul s-a făcut cu două autocare moderne asigurate de S.C. TRANSDARA S.A. ARAD conduse de şoferii … Mircea şi Nan … care au dat dovadă de înalt profesionalism, iar în Lipova l-am avut ca şi ghid pe învăţătorul Traian POP de la Şcoala Cu clasele I-IV Lipova, de origine de pe meleagurile Deznei.
Membrii echipei de proiect: prof. Simona – Diana RĂDAC, înv. Ana MOŞ şi coordonatorul proiectului, înv. Pavel MOŞ de la Şcoala Generală Dezna, mulţumesc tuturor care au contribuit la reuşita acestei activităţi.
( Coordonator de proiect, Înv. Pavel MOŞ )