Relansare Ofertă de burse în Germania

Parlamentul Germaniei (Bundestag) oferă, pentru anul 2006, 5 burse pentru practică internaţională (IPP) destinate absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior din România. Programul se desfăşoară în colaborare cu Universitatea Liberă din Berlin, Universitatea Humboldt din Berlin şi Universitatea Tehnică din Berlin, în perioada 1 martie – 31 iulie 2006.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute accesând www.bundestag.de(Internationales) şi www.bundestag.de/dialog/ipp sau la sediul O.N.B.S.S din Strada Spiru Haret nr.12, Bucureşti (telefon .

Dosarul de candidatură cu documentele în original se depun până la data de 30 iunie 2005 la Ambasada Republicii Federale Germania (Kulturreferat) – Str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade 6-8 / 011848 Bucureşti / Tel:(0040-21)2029830 / Fax:(0040-21)2303459 şi în copie la Parlamentul României (Camera Deputaţilor – Direcţia Generală Relaţii Externe şi Protocol) – Calea 13 Septembrie nr.1 / RO-050711 Bucureşti.