Relansare concurs pentru burse de studii in ELVETIA

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Oficiul Naţional al Burselor de Studii în Străinătate (O.N.B.S.S.), relansează concursul pentru burse de studii oferite de Confederaţia Elveţiană, în anul universitar 2006 – 2007:

• o bursă de studii postuniversitare;
• o bursă de studii postuniversitare în domeniul artistic.

Condiţii de participare:
• Limita de vârstă 35 de ani (data naşterii să nu depăşească 1 ianuarie 1971);
• Cunoaşterea limbii franceze sau germane în funcţie de universitatea pentru care vor opta;
• Scrisoare de accept pentru studii postuniversitare în cadrul unei universităţi din Elveţia, prezentate în anexă.

Formularele de înscriere la concurs şi de certificat medical se pot ridica de la sediul O.N.B.S.S. Dosarele complete de candidatură se depun personal sau prin poştă la Registratura MEdC din strada Spiru Haret nr. 10, sector 1, Bucureşti, până la data de 17 ianuarie 2006.

Informaţii privind întocmirea dosarelor de candidatură se pot obţine accesând site-ul www.edu.ro.