PUBLICITATEA AVAS IN 2005

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, in conformitate cu cadrul legal din domeniul valorificării şi privatizării activelor şi societăţilor comerciale aflate în portofoliul propriu, a lansat la data de 29.03.2005 licitaţia publică deschisă în vederea contractării de servicii de planificare şi achiziţie de media, prin publicarea unui anunţ în Monitorul Oficial partea a VI a, nr.63/29.03.2005, si pe site-ul institutiei.

Termenul limită de depunere a ofertelor potenţialilor participanţi la licitaţie a fost 16.05.2005, ora 10,00. Deschiderea documentelor de participare la licitaţie a avut loc în data de 16.05.2005 ora 12,00.

Documentele de elaborare şi prezentare a ofertelor au fost realizate şi aprobate de AVAS şi au cuprins toate datele necesare ofertanţilor pentru întocmirea corectă şi completă a ofertelor.

Licitaţia deschisă a fost organizată şi s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii nr. 212/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, Hotărârii Guvernului nr. 461/2001 privind aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice şi a Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1013/2001 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a "Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei" pentru achiziţia publică de servicii.

Au achiziţionat documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei un număr de şapte potenţiali ofertanţi, aceştia fiind:

1. SC ARBO MEDIA NET SRL

2. sC INVEST ROMANIA SRL

3. SC UNITED COMMUNICATIONS SRL

4. SC OPTI MEDIA SRL

5. SC FOCUS ADVERTISING SRL

6. SC GREY WORLDWIDE ROMANIA SRL

7. SC MAXIMIZE COMMUNICATIONS SRL

Până la data limită de depunere a ofertelor, specificată în anunţ, 16.05.2005, ora 10,00, au fost înregistrate trei oferte, după cum urmează:

1. SC GREY WORLDWIDE ROMANIA SRL

2. SC OPTI MEDIA SRL

3. SC MAXIMIZE COMMUNICATIONS SRL

Având în vedere criteriile de adjudecare menţionate în Documentaţia pentru Elaborarea şi Prezentarea Ofertei (DEPO) şi prevederile art. 26 alin. 2 din OUG 60/2001, comisia de evaluare a hotărât să desemneze câştigătoare, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de “Servicii de planificare şi achiziţionare de media şi activităţi de relaţii publice”, oferta prezentată de SC GREY WORLDWIDE ROMANIA SRL, cu o ofertă financiară de adjudecare de 0,98 ROL/cmp/tiraj, fără TVA.

Activitatea de publicitate (planificare şi achiziţie de media şi relaţii publice) a AVAS se desfăşoară prin intermediul agenţiei SC Grey Worldwide România SRL în anul 2005 şi, eventual, maximum 4 luni în 2006 (până la desfăşurarea în condiţii legale a unei noi proceduri de achiziţie).

Ooni Koda

Web site realizat de Dow Media servicii Web Design | Gazduire Web furnizata de SpeedHost.ro