PSD se dezlantuie. Comunicat de presa 22-Aug-2004

Prin noile atacuri politice ale Alianþei Dezastru ºi Anarhie, Theodor Stolojan ºi Traian Bãsescu “au dat startul campaniei murdare pentru alegerile parlamentare º prezidenþiale”.

Stolojan recurge la un “stil denigrator ºi murdar”, “folosit odinioarã de activiºtii de frunte ai PCR”, în timp ce colegul sãu Bãsescu este “un miliþian în comportament, educat de fostul regim în limbaj”. Mai nou, în lipsã de voturi, ei s-au dus “sã urle ca lupul în pustiu.”

În cadrul Alianþei Dezastru ºi Anarhie toatã lumea ºtie cã Stolojan “este cârpa de la uºa” co-”preºedintelui”, doar “un viermiºor al lui” Bãsescu. Recentele lor declaraþii reprezintã “un schelãlãit de disperare”, dupã ce “au minþit ºi au furat” între 1996 ºi 2000 “ca niºte pungaºi”. În mod evident, Stolojan este “ultimul fanariot din România care iubeºte corupþia, demagogia, populismul ºi un lux exorbitant.”

Preºedintele PNL “a fost ºeful unei reþele de trafic de copii în exteriorul þãrii”, iar în calitatea sa de apropiat al lui Ceauºescu, Stolojan a reluat “vechile metode folosite la exportul de saºi ºi de evrei ºi le-a aplicat acum la exportul copiilor”. Stolojan ºi Bãsescu au “minþit ºi înºelat UE ºi poporul român, compromiþând ºansele României de a deveni parte a Europei pânã în 2007”.

“Lãcomia oligarhiei” PNL-iste “nu cunoaºte margini ºi nici pietate: moaºtele repauzaþilor pãrinþi comuniºti au devenit izvor de îmbogãþire pentru copiii teribili ai întreprinderii naþionale patronate de” partidele domnilor Stolojan ºi Basescu.

“Politica testicolului” ºi politica “cu fundul” este “singurul model de politicã pe care l-au îmbrãþiºat” liderii celor douã partide, care vor sã guverneze România. Ei se “comportã ca o Al–Quaida politicã a României”, “folosind ameninþarea, ºantajul, bãtaia, incendierea”. Alianþa Dezastru ºi Anarhie “s-a transformat într-o organizaþie de tip mafiot, care nu are ce cãuta într-o democraþie”.

De aceea, “ei trebuie raºi, bãrbieriþi de peste tot”, pentru cã “România nu mai poate sã se afunde în aceastã mocirlã”. Semnalãm însã opiniei publice faptul cã PNL ºi PD “sunt o buruianã rezistentã”, dar pe care “o vom stârpi la prãºila din 29 noiembrie”. O sã-i trimitem la plimbare ºi “pe anostul” Theodor Stolojan ºi “pe fanfaronul” Traian Bãsescu ãi “pe traseistul” Teodor Meleºcanu ºi “pe semidoctul” Eugen Nicolãescu ãi cu atât mai mult pe Cozmin Guºã, “acest chiuhuahua al politicii româneºti”.

Stolojan “ºi turma lui sã se ducã dracului”! Oricum, “vor trebui sã fugã cu primul avion” dacã nu vor “sã inaugureze… un Jurassic Park, unde sã expunã trupurile îmbãlsãmate ale baronilor” Alianþei Dezastru ºi Anarhie.


Notã:

Acest comunicat a fost construit exclusiv utilizând citate din declaraþiile publice ale lui Theodor Stolojan, Traian Bãsescu ºi alþi “iluºtri gânditori” liberali ºi pediºti. El reflectã nivelul comunicãrii publice ºi stilul politic al Alianþei, pentru care “lãturile” sunt un produs indispensabil existenþei sale politice. Din raþiuni de jenã, nu am inclus în comunicat ºi faimoasa exclamaþie a lui Traian Bãsescu din seara alegerilor locale, difuzatã în direct de mai multe televiziuni, cu referire explicitã la un act sexual. Poate cã ar fi meritat introdusã ºi ea, fiind vorba de chintesenþa gândirii politice a … (NA)DA.

Colajul de afirmaþii aratã faptul cã lãturile ºi stilul suburban în politicã, ca ºi campania murdarã sunt practicate de mult timp de liderii PNL ºi PD. Am putea sã punem la dispoziþie numeroase alte citate care atestã acest lucru. De aceea, “ingenuitatea” pe care ºi-a descoperit-o recent Theodor Stolojan este penibilã ºi inacceptabilã. În calitate de co-preºedinte, el este direct responsabil pentru stilul politic al Alianþei ºi pentru degradarea dezbaterii publice.