Proiectul ucrainean al Canalului Bistroe – obiectul unui dosar critic la Consiliul Europei

În perioada 27-30 noiembrie 2006 s-a desfăşurat, la Strasbourg, reuniunea Comitetului Permanent al Convenţiei de la Berna privind conservarea vieţii sălbatice şi habitatelor naturale în Europa, încheiată sub egida Consiliului Europei, în cadrul căreia a fost examinat, pentru a-l treilea an consecutiv, proiectul ucrainean al Canalului Bîstroe.

După cum se cunoaşte, în anul 2004, Comitetul Permanent al Convenţiei a adoptat Recomandarea 111, prin care s-a solicitat Ucrainei să suspende lucrările la canalul Bîstroe şi să nu continue faza a doua a proiectului înainte de a elabora un studiu de impact asupra mediului conform cu standardele internaţionale şi de a lua în considerare rezultatele consultărilor publice cu privire la proiect, în baza unor date bine fundamentate, în cadrul unui program de monitorizare cu implicarea experţilor internaţionali.

În cadrul reuniunii Comitetului, reprezentanţii Ministerului român al Afacerilor Externe au prezentat o informare detaliată asupra recentelor dezvoltări în cazul Bîstroe şi au evidenţiat ignorarea de către autorităţile ucrainene a prevederilor Convenţiei de la Berna, precum şi intenţia acestora de a relua lucrările la proiectul Bîstroe. Delegaţia română a argumentat, cu această ocazie, lipsa de conformitate cu realitatea a raportului prezentat de partea ucraineană cu privire la stadiul îndeplinirii de către autorităţile de la Kiev a Recomandării nr. 111, care evidenţiază în mod eronat preocupările ucrainene faţă de respectarea normelor de mediu în procesul de construire a canalului Bîstroe.

Argumentele prezentate de partea română au fost susţinute şi completate de către reprezentanţii prezenţi la reuniune ai organizaţiilor neguvernamentale de mediu (în special, WWF International).

Comitetul Permanent al Convenţiei de la Berna a decis menţinerea deschisă a dosarului Bîstroe la nivelul Consiliului Europei, monitorizarea cu maximă exigenţă a acestei probleme şi transmiterea de către Secretariatul Convenţiei a unei scrisori către Cabinetul de Miniştri al Ucrainei prin care se vor solicita explicaţii bine argumentate cu privire la decizia părţii ucrainene de a relua proiectul Bîstroe.

Pentru a acorda o pondere ridicată prevederilor Recomandării 111/2004, la propunerea delegaţiei române, Comitetul Permanent a decis introducerea, în Raportul final al Reuniunii, a unor termene limită până la care Ucraina este ţinută să se conformeze prevederilor acestui document. Astfel, până la finele lunii martie 2007, Ucraina are obligaţia de a furniza studiul de impact pentru întreg proiectul (faza I şi II) tuturor organizaţiilor internaţionale competente în domeniul protecţiei mediului, precum şi statelor potenţial afectate (România şi Republica Moldova).

Totodată, la propunerea României, Comitetul Permanent al Convenţiei de la Berna va examina posibilitatea adoptării unei noi Recomandări, pe baza unui text propus de partea română, în cazul în care nu vor avea loc dezvoltări pozitive semnificative în problema Bîstroe

În vederea conformării proiectului Bîstroe cu normele internaţionale de protecţie a mediului, Ministerul Afacerilor Externe va intensifica, în perioada următoare, demersurile sale atât în plan bilateral, în cadrul Comisiei Mixte româno-ucrainene constituite în baza Acordului bilateral interguvernamental privind cooperarea în gospodărirea apelor de frontieră, cât şi multilateral, la nivelul statelor dunărene, în cadrul Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunărea. În acest context, va fi examinată posibilitatea activării unor noi instrumente juridice bilaterale şi multilaterale în vederea soluţionării cazului Bîstroe cu apărarea intereselor României în domeniul protecţiei mediului înconjurător. (MAE)