Proiectul Formarea continua a profesorilor de limba romana, engleza si franceza in societatea cunoasterii a intrat in ultimul an de implementare

Titlul proiectului: POSDRU/87/1.3/S/62536 – "Formarea continua a profesorilor de limba romana, engleza si franceza, in societatea cunoasterii"
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Judetean Braila

Proiectul "Formarea continua a profesorilor de limba romana, engleza si franceza in societatea cunoasterii" a intrat in ultimul an de implementare
Azi, 13 februarie 2013, Inspectoratul Școlar Judetean Braila, in calitate de Beneficiar al proiectului, a organizat conferinta de progres prilejuita de debutul celui de-al treilea an de implementare.

Mesajul domnului inspector general Iulian Danielescu a surprins esenta filozofiei acestui proiect, respectiv corelarea formarii cadrelor didactice cu interesele si nevoile elevilor si, implicit, cresterea calitatii educatiei.

"Prin acest proiect urmarim corelarea pregatirii cadrelor didactice cu interesele si nevoile elevilor, cresterea calitatii programelor de formare prin alternative moderne, diseminarea bunelor practici la nivel de sistem, optimizarea competentelor profesorilor din pre-universitar si corelarea lor cu cerintele europene si cu domeniile prioritare ale educatiei. În acelasi timp, pe termen mediu si lung, proiectul sprijina cresterea calitatii educatiei, oferind profesorilor o pregatire de calitate, in cadrul carora se sustine motivatia si performanta acestora, reducandu-se riscul parasirii profesiei si incurajand tinerii sa adopte cariera didactica", a precizat domnul Iulian Danielescu, manager de proiect.

Din cele 5000 de cadre didactice care constituie grupul tinta al proiectului, au fost formate, pana in prezent, 4276 de cadre didactice, din care 4254 au primit certificarea, atingand un procent de 99,48% al cadrelor didactice certificate din totalul persoanelor formate, respectiv 85% din totalul grupului tinta.

Principalele rezultate obtinute in primii doi ani de implementare a proiectului sunt:
doua cursuri de formare dezvoltate prin proiect (Abilitarea in domeniul curriculum-ului si Dezvoltare profesionala continua pe componenta instruirii diferentiate a elevilor) ce au fost acreditate ca doua programe de formare distincte, fiecare cu cate 25 de credite profesionale transferabile;
100 de formatori au fost formati in cadrul proiectului, acestia sustinand cursurile in 33 de centre din judetele in care se implementeaza proiectul;
au fost produse 5100 de manuale si 5100 de CD-uri cu suportul de curs;
a fost dezvoltata o platforma colaborativa online ce contine suportul de curs atat in forma interactiva, cat si ca text integral;
s-a desfasurat o Conferinta Nationala a profesorilor de limba romana, engleza si franceza;
s-au organizat concursuri de proiecte didactice destinate participantilor la formare, in prezent concursurile pentru primele trei serii de formare aflandu-se in evaluare, iar cel pentru ce-a de-a patra serie de formare fiind in desfasurare.
Proiectul ”Formarea continua a profesorilor de limba romana, engleza si franceza in societatea cunoasterii” este finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 si este implementat de Inspectoratul Școlar Judetean Braila, in parteneriat cu Universitatea din Bucuresti, SIVECO Romania si TEHNE – Centrul pentru Dezvoltare si Inovare in Educatie, in regiunile de dezvoltare Sud-Est (judetele Braila, Buzau, Galati, Tulcea, Constanta, Vrancea) si Bucuresti-Ilfov.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta formarea si dezvoltarea competentelor cadrelor didactice din aria curriculara ”Limba si Comunicare” de a implementa un curriculum si dezvoltarea profesionala continua a acestora.

Pentru o scurta istorie in imagini a proiectului, va invitam sa vizionati spotul de prezentare pe portalul http://www.formref.ro.