Proiect de Hotărâre

privind actualizarea valorii de inventar şi transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Muzeului Naţional „Brătianu”.

 

 

Mai multe detalii

Sursa: Ministerul Culturii