Program gratuit de formare a cadrelor didactice din mediul rural

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Proiectul pentru Învăţământul Rural, cofinanţat de către Banca Mondială şi Guvernul României, va asigura fonduri pentru şcolarizarea unui număr de aproximativ 3200 de cadre didactice din mediul rural, prin programe de formare de tip ÎDD (învăţământ deschis şi la distanţă).

Pentru a parcurge un astfel de program, un cadru didactic trebuie:

– să aparţină uneia dintre următoarele categorii:

• cadre didactice cu diplomă universitară, care predau şi alte discipline decât cele pentru care sunt calificate prin pregătirea universitară (inclusiv profesorii titulari pot beneficia de a doua specializare) – condiţie eliminatorie: studii superioare de lungă durată;
• absolvenţi de învăţământ superior care au cunoştinţe de specialitate, dar nu au parcurs modulul psihopedagogic (ingineri, specialişti în administraţie şi agricultură, absolvenţi de studii economice sau juridice etc.) – condiţie eliminatorie: studii superioare de lungă durată;
• absolvenţi de învăţământ liceal, care, deşi învăţători, nu au calificarea şi pregătirea necesară pentru a preda la clasele primare – condiţie eliminatorie: diplomă de bacalaureat.

– să aibă studii superioare de lungă durată (condiţie eliminatorie de acceptare a solicitării de înscriere la aceste programe)

– pentru înscrierea la programele de formare pentru învăţământul primar este necesară doar diploma de bacaluareat.

Selecţia cadrelor didactice participante se va realiza ţinând cont de următoarele criterii: să fi predat minim doi ani, din ultimii trei, într-o şcoală din mediul rural, să aibă domiciliul în mediul rural, să aibă maxim 50 de ani, să predea disciplina la care doreşte să se formeze.

Candidaţii admişi vor semna un contract prin care se obligă ca după absolvirea programului de formare să predea încă cel puţin 4 ani într-o şcoală din mediul rural sau să se prezinte la următoarea sesiune de examene pentru ocuparea unui post în învăţământ, dacă nu sunt titulari, şi să predea încă cel puţin 4 ani într-o şcoală din mediul rural.

În funcţie de specializarea dorită, candidaţii se pot adresa următoarelor instituţii de învăţământ superior: Universitatea din Bucureşti, Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, Universitatea „Babeş Bolyai“ din Cluj Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, Universitatea „Transilvania“ din Braşov, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Politehnica din Timişoara. Termenul limită de înscriere la programele de formare pentru cadrele didactice din mediul rurale ste 10 octombrie 2005, pentru toate universităţile!