Primar la racoare

Procurorii Parchetului Naþional Anticorupþie au dispus trimiterea în judecatã, în stare de arest preventiv, a inculpatului COSMA MIHAIL CRISOSTOM, fostul primar al localitãþii Eforie, judeþul Constanþa, sub aspectul sãvârºirii a patru infracþiuni de luare de mitã, aflate în concurs real.
Din probele administrate în cauzã, rezultã cã inculpatul a pretins, de la mai multe persoane, în perioada ianuarie 2000 – august 2003, importante sume de bani, din care a primit efectiv 5.700 USD, pentru ca, în calitate de primar al oraºului Eforie, sã înlesneascã obþinerea unor aprobãri pentru autorizarea desfãºurãrii de activitãþi economice în aceastã localitate sau pentru concesionarea unor terenuri aflate în proprietatea privatã a Consiliului Local.
Anchetatorii au stabilit cã, pe durata mandatelor sale de primar, inculpatul îºi fãcuse un obicei din a condiþiona îndeplinirea atribuþiilor de serviciu de pretinderea unor sume de bani, în contul aprobãrilor ce urmau a fi date solicitanþilor. Exemplificativ este faptul cã, în cursul anului 2001, a acceptat propunerea unui administrator de firmã de a-l sprijini în concesionarea unui teren, serviciu pentru care a pretins 3.000 USD în vederea obþinerii tuturor aprobãrilor necesare, deºi avea cunoºtinþã de faptul cã membrii Consiliului Local au dreptul de decizie asupra documentaþiei finale. Chiar ºi în aceste condiþii, inculpatul COSMA MIHAIL CRISOSTOM schimbã destinaþia terenului promis iniþial administratorului firmei respective, însã, contra sumei de bani pretinse, îºi oferã serviciile pentru atribuirea altei suprafeþe, ofertã pe care, de asemenea, nu a adus-o la îndeplinire.
În plus, inculpatul fãcuse un obicei ºi din a reþine cererile pe care tot el le repartiza, interesându-se ulterior de soluþionarea acestora, în condiþiile în care activitatea de înregistrare, distribuþie ºi urmãrire a corespondenþei revine, potrivit legii, în sarcina secretarului Primãriei.
De reþinut ºi faptul cã, în cursul anchetei penale, inculpatul a recunoscut cã a primit parte din sumele amintite, dar a susþinut cã banii i-au fost remiºi numai la insistenþele solicitanþilor de servicii adresate Primãriei Eforie.
În cauzã, procurorii au mai dispus punerea în miºcare a acþiunii penale ºi trimiterea în judecatã a învinuitului GRECU ALEXANDRU OCTAVIAN, membru al Consiliului Local, sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de complicitate la luare de mitã, precum ºi disjungerea faþã de opt persoane acuzate cã ar fi comis infracþiunea de luare de mitã.
Dosarul se trimite spre competentã soluþionare la Tribunalul Constanþa.