Pozitia WWF privind Legea retrocedarilor

WWF- Romania este filiala uneia dintre cele mai mari organizatii non-guvernamentale de mediu la nivel global, a carei misiune este ”de a construi un viitor in care oamenii traiesc in armonie cu natura”. WWF are expertiza tehnica in domeniul forestier, iar in ultimii 10 ani a sprijinit si promovat managementul responsabil al padurilor, prin implementarea de proiecte la nivel national, pentru padurile de stat si private, in colaborare stransa cu autoritatile competente si factorii interesati in domeniu.

Dorim sa ne alaturam insitutiilor si organizatiilor care si-au exprimat ingrijorarea cu privire la Proiectul de Lege privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv in perioada regimului comunist in Romania.

Proiectul de Lege a fost aprobat in sedinta de Guvern din data de 10 aprilie 2013, Guvernul dorind sa-si angajeze raspunderea pentru acest Proiect in fata Parlamentului pe data de 17 aprilie 2013.

Respectarea dreptului la proprietate este o conditie obligatorie intr-un stat de drept si, implicit, retrocedarea bunurilor care au apartinut de drept proprietarilor. În egala masura, insa, trebuie sa se respecte si dreptul la proprietate a statului roman (ex. Constitutia Romaniei Art. 136 (2) Proprietatea publica este garantata si ocrotita prin lege si apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale. si (4) Bunurile proprietate publica sunt inalienabile.; Legea 46/2008 Art. 34 (1) Terenurile forestiere proprietate publicã a statului nu fac obiectul constituirii dreptului de proprietate sau al vreunui dezmembrãmant al acestuia.), si astfel sa nu se decimeze fondul forestier national in favoarea unor interese personale, care priveaza statul si implicit cetatenii Romaniei, nu doar de aportul economic al acestor suprafete forestiere, ci mai ales de serviciile conexe care insumeaza o valoare inestimabila, mult superioara beneficiilor economice aduse de acestea.

Faramitarea fondului forestier national prin cedarea padurilor apartinand statului, dublata de incapacitatea administrarii eficiente a acestora, este un act profund iresponsabil, care aduce prejudicii de mare impact economic, social si ecologic pentru toti locuitorii Romaniei. Aceste efecte sunt dovedite de situatia din prezent padurilor din Romania si de statisticile si evidentele actuale. Astfel, suprafetele de padure pentru care detinatorii privati nu au incheiat contracte de administrare sau de asigurare a serviciilor silvice reprezinta 7% din suprafata fondului forestier national (insemnand peste 20% din totalul proprietatilor private ce partin persoanelor fizice sau juridice), constituind subiectul principal al taierilor ilegale.

Pericolul cel mai mare este accelerarea degradarii padurilor Romaniei si pierderea functionalitatii si a serviciilor de mediu, prin practici neadecvate folosite deja de mai bine de 20 de ani, ca rezultat a imposibilitatii de aplicare a principiilor care stau la baza gestionarii durabile a padurilor.

O solutie pentru a evita cedarea padurilor statului ar fi mai degraba reevaluarea cu prioritate a modului in care a decurs procesul de restituire pana in prezent, cu atentie deosebita asupra abuzurilor savarsite, precum si asupra impactului, in special de mediu, generat de retrocedarile din trecut. Consideram necesara reanalizarea retrocedarilor de padure frauduloase, unele de mare notorietate (semnalate in diferite rapoarte ale specialistilor si chiar in presa), astfel incat sa fie posibila inlaturarea prejudiciilor produse, recuperarea si redobandirea in proprietatea publica a statului a suprafetelor retrocedate abuziv.

Luand in considerare efectele negative generate de faramitarea suprafetelor de padure, intensificarea taierilor ilegale in proprietatile mici, neadministrate si tinand cont de interesul public, consideram obligatorie restituirea padurilor in conditiile legii, fara a fi necesara diminuarea proprietatii forestiere a statului pentru acoperirea abuzurilor si a ilegalitatilor comise in trecut.

Prin urmare, propunem factorilor decizionali reconsiderarea Proiectului de Lege privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv in perioada regimului comunist in Romania, identificarea si adoptarea de noi solutii viabile in conditiile cadrului legislativ si constitutional, cu implicarea tuturor factorilor interesati, in cadrul unui proces de consultare publica adecvat si supunerii dezbaterii parlamentare a proiectului legislativ rezultat.