PNA joaca dur!

Având în vedere semnalele unor investitori strãini ce desfãºoarã sau doresc sã desfãºoare afaceri în þara noastrã, cu privire la eventuale acte de corupþie ce ar putea fi comise în mediile de afaceri din România, conducerea Parchetului Naþional Anticorupþie a dispus crearea unui compartiment de investigare a unor astfel de sesizãri din partea acestora în cadrul Secþiei de combatere a infracþiunilor conexe infracþiunilor de corupþie.

Sesizãrile având ca obiect infracþiuni de corupþie de genul celor susmenþionate, pot fi adresate direct procurorului ºef Alexandru Chiciu, la fax 021/313.01.59, tel. mobil 0724.363.293, e-mail alex@pna.ro