PNA coopereazã impotriva fraudarii fondurilor europene

În perioada 17 – 19 noiembrie 2004, o delegaþie de procurori condusã de Procurorul General Adjunct al Parchetului Naþional Anticorupþie – domnul Adrian Horia Miclescu – s-a aflat la Bruxelles pentru a participa la cea de a II-a Conferinþã a procurorilor europeni organizatã sub înaltul patronaj al Oficiului European de Luptã Antifraudã (OLAF) al Comisiei Europene.

Tematica principalã a dezbaterilor a constituit-o lupta comunã pentru protejarea intereselor financiare ale Comunitãþilor europene împotriva fraudei ºi corupþiei, la manifestare participând numeroase personalitãþi marcante ale unor instituþii europene cu preocupãri în materie: Eurojust, Comisia europeanã, Colegiul european din Bruges, Curtea europeanã de auditori, Universitatea din Utrecht.

Pe parcursul lucrãrilor Conferinþei, au fost punctate o serie de mãsuri ce urmeazã a fi luate la nivel instituþional ºi legislativ în spaþiul Uniunii Europene pentru combaterea fenomenului de fraudã ºi corupþie transfrontalierã.

De asemenea, s-au purtat discuþii cu privire la relaþiile dintre OLAF ºi instituþiile angajate în investigaþiile împotriva infracþiunilor contra intereselor financiare ale comunitãþilor europene, cu privire la protecþia drepturilor omului ºi libertãþilor fundamentale ale persoanelor implicate în investigaþii OLAF, cu privire la rolul Eurojust în investigaþiile cazurilor de fraudã, precum ºi cu privire la cooperarea internaþionalã operativã în domeniul fraudelor comunitare ºi recuperãrii prejudiciilor.

Reprezentanþii Parchetului Naþional Anticorupþie au purtat discuþii, atât în plen, cât ºi bilaterale, cu domnii Franz Bruenner, director general OLAF, Alberto Perduca, director al Departamentului Investigaþii din cadrul OLAF, doamna Leslie Westphal, asistenta Procurorului general al Statelor Unite pentru districtul Oregon, precum ºi cu domnul Stefan de Moor, magistrat OLAF, care, cu puþin timp în urmã, a vizitat P.N.A. în cadrul unui program legat de cooperarea cu Oficiul European de Luptã Antifraudã.

Cu aceastã ocazie, s-au stabilit mãsuri concrete de protejare a intereselor financiare ale comunitãþilor europene, prin desfãºurarea unor monitorizãri ºi investigaþii comune ale Parchetului Naþional Anticorupþie cu reprezentanþii Oficiului European de Luptã Antifraudã al Comisiei Europene, dar ºi ai altor instituþii din alte state cu atribuþii în domeniu.

Reamintim faptul cã în acest moment la nivelul Biroului pentru combaterea infracþiunilor contra intereselor financiare ale comunitãþilor europene condus de procurorul Claudiu Dumitrescu (la rândul sãu participant la lucrãrile conferinþei) sunt înregistrate 39 de cauze în care procurorii desfãºoarã activitãþi de urmãrire penalã privind infracþiuni contra intereselor financiare ale Comunitãþilor europene, prejudiciul estimat fiind de peste un milion de euro. Totodatã, procurorii au dispus trimiterea în judecatã a unui numãr de 8 inculpaþi pentru comiterea unor infracþiuni de corupþie în legãturã cu obþinerea de fonduri europene, cât ºi pentru deturnarea unor astfel de finanþãri de la bugetul general al Comunitãþilor Europene, ori pentru derularea unor licitaþii. În aceste cazuri deduse judecãþii, prejudiciul total cauzat prin infracþiuni este de 400.000 de euro, procurorii dispunând mãsuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciilor. (PNA)