PNA: Arestari pe banda in domeniul sanitar

Procurorii Parchetului Naþional Anticorupþie au dispus trimiterea în judecatã – în stare de arest preventiv – a inculpaþilor:

– ROMAN EMILIA – director economic al Spitalului Clinic de Adulþi Cluj – sub acuzaþia comiterii infracþiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice, fals intelectual ºi uz de fals, toate în formã continuatã, ºi instigare la participaþie improprie la fals intelectual, infracþiuni aflate în concurs real;

– POP GHEORGHE – funcþionar în cadrul Serviciului tehnic al Spitalului Clinic de Adulþi Cluj – sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor de luare de mitã, complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, fals intelectual, uz de fals, toate în formã continuatã, ºi participaþie improprie la fals intelectual, fapte aflate în concurs real.

Anchetatorii au stabilit cã, în perioada martie 2003 – august 2004, cei doi inculpaþi ºi-au îndeplinit defectuos atribuþiile de serviciu privind organizarea unor licitaþii, recepþionarea unor lucrãri de reparaþii ºi întreþinere, precum ºi plata acestor lucrãri, cauzând Spitalului Clinic de Adulþi Cluj un prejudiciu de aproape un miliard de lei .

De asemenea, din probele administrate în cauzã rezultã cã valoarea totalã a mitei pretinse ºi primite de inculpatul POP GHEORGHE, în perioada respectivã ºi în realizarea activitãþii infracþionale, depãºeºte 450 milioane lei.

În fapt, inculpatul POP GHEORGHE a pretins ºi primit, în mod repetat, sume de bani sau procente din valoarea contractelor încheiate cu diverse societãþi comerciale pentru achiziþionarea de mobilier sau atribuirea unor contracte având ca obiect efectuarea unor lucrãri de reparaþii la centralele termice ºi la unele clãdiri ale Spitalului Clinic de Adulþi Cluj. Mita era pretinsã atât pentru atribuirea fãrã selecþie de ofertã a contractelor respective cât ºi pentru decontarea, în regim de urgenþã ºi fãrã respectarea normelor legale, a lucrãrilor efectuate total sau parþial, inculpatul având calitate de membru în comisia de evaluare ºi de recepþie constituite la nivelul unitãþii spitaliceºti.

Mai mult, pentru a obþine foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, inculpatul a determinat reprezentanþii unor societãþi comerciale aflate în raporturi economice cu Spitalul Clinic de Adulþi Cluj sã întocmeascã în fals facturi fiscale ºi ordine de platã, firmele respective beneficiind de decontãri substanþiale fãrã a presta nici un fel de servicii. Este ºi cazul administratorului unei societãþi din Floreºti care a fost pus sã întocmeascã, în decembrie 2003, o serie de documente fiscale prin care s-a atestat fictiv cã a executat lucrãri de reperaþii la centralele termice ale spitalului, deºi nu a existat un contract legal în acest sens. Agentul economic a beneficiat, în acest mod, de foloase necuvenite în valoare de 476 milioane lei, iar pentru includerea sumei într-un contract viitor, administratorul a fost obligat sã ofere, cu titlu de mitã, suma de 300 milioane lei inculpatului POP GHEORGHE.

Pe de altã parte, inculpata ROMAN EMILIA – în calitate de director financiar-contabil ºi persoanã învestitã cu viza de control financiar preventiv – a dispus plata unor facturi fiscale, fãrã a exista situaþii de lucrãri întocmite ºi procese verbale de recepþie a acestora, cu scopul vãdit ca agentul economic privat sã beneficieze de suma respectivã. De asemenea, inculpata a dispus achitarea contravalorii de aproape 440 milioane lei a unui mobilier, cu toate cã societatea beneficiarã a plãþii nu a executat livrarea.

Procurorii anticorupþie au dispus disjungerea cauzei ºi continuarea urmãririi penale faþã de cei doi inculpaþi în legãturã cu sãvârºirea altor fapte de corupþie (trafic de influenþã ºi luare de mitã) cu privire la atribuirea altor lucrãri de construcþii ºi reparaþii la secþiile Spitalului Clinic de Adulþi Cluj, fapte prin care s-au cauzat prejudicii de peste trei miliarde lei.

Dosarul se trimite spre competentã soluþionare la Tribunalul Cluj.