Pasapoarte turistice in 3 zile

Direcţia Generală de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor – ca instituţie ce asigură punerea în aplicare, într-o concepţie unitară, a legislaţiei în vigoare în domeniul paşapoartelor turistice – face următoarele precizări:

În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.28/2005 pentru modificarea unor acte normative, paşapoartele turistice se eliberează în termen de 20 de zile de la data depunerii cererii sau, în regim de urgenţă, la cererea expresă a solicitantului, în termen de 3 zile. Tariful suplimentar pentru eliberarea paşapoartelor turistice în regim de urgenţă este de 100 lei (RON).

Pentru obţinerea acestor documente, cei interesaţi se pot adresa serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, actele necesare fiind următoarele :
– cererea tip şi anexă (cartonaş);
– actul de identitate, în copie şi original;
– taxele aferente (32 lei RON + 64,2 lei RON); – vechiul paşaport,după caz.

Programul de lucru cu publicul la serviciile publice comunitare din subordinea prefecturilor este următorul :

Luni, Vineri 09,00-17,00
Marţi,Miercuri, Joi 09,00-19,00
Sâmbătă 09,00-14,00