Participarea premierului Viorica Dăncilă la conferința la nivel înalt "O politică de coeziune incluzivă pentru o Uniune mai aproape de cetățenii săi"

Galerie foto [Check against delivery] Viorica Dăncilă: Stimați reprezentanți ai Comisiei Europene, stimată doamnă comisar, stimate domnule președintele al Senatului, stimate domnule vicepreședinte al Camerei Deputaților, distinși participanți, doamnelor și domnilor, permiteți-mi să incep prin a vă adresa mulțumiri pentru larga participare la acest eveniment. Prezența dvs astăzi confirmă atașamentul faţă de proiectul european și de principala politică investițională, care contribuie la consolidarea sa, politica de coeziune. Cu toții suntem conștienți de faptul că parcurgem o perioadă marcată de importante și multiple provocări la care trebuie să găsim un răspuns comun menit să asigure un viitor sustenabil pentru toți europenii. UE trebuie să ofere cetățenilor săi prosperitate, stabilitate, solidaritate socială, pace, libertate și securitate. Avem nevoie de o Europă mai integrată, mai puternică și mai coezivă, clădită pe obiective și direcții de acțiune consensuală. In luna mai, Comisia Europeană a făcut public pachetul legislativ privind politica de coeziune 2021-2027, document care conține regulamentul privind prevederile comune, ce precizează un set unic de norme pentru șapte fonduri ale UE: fondul european de dezvoltare regională, fondul de coeziune, fondul social european, fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, fondul pentru azil și migrație, fondul pentru securitate internă și instrumentul pentru frontiere externe și vize. In centrul preocupărilor Comisiei se află promovarea transformării economice prin simularea investițiilor la nivelul UE, prin incurajarea inovării, a digitalizării, dar și prin sprijinirea IMM-urilor. De asemenea, sunt vizate asigurarea tranziției energetice, utilizarea energiei din surse regenerabile şi combaterea schimbărilor climatice, precum și intărirea reţelelor strategice de transport și digitale. Nu in ultimul rand, este urmărită accentuarea caracterului social al Europei și apropierea instituțiilor europene de cetățeni. Unde se situează Romania față de aceste obiective ambițioase? Peste numai două luni, incepand de la 1 ianuarie 2019, Romania va prelua președinția Consiliului UE. Motto-ul care ne va călăuzi pe parcursul celor șase luni este coeziunea, o valoare comună europeană. In acest spirit, vom urmări ca politicile UE să se raporteze in permanență la principiul coeziunii, ca element definitoriu al UE, pentru a reclădi increderea cetățenilor. Din această perspectivă, salutăm inițiativa Comisiei, centrată pe simplificare, flexibilitate și eficiență și care urmărește, totodată, să răspundă obiectivelor Tratatului UE de promovare a coeziunii economice, sociale și teritoriale, la nivelul regiunilor şi statelor membre. In același timp, subliniem că, ținand cont de actualele provocări, politica de coeziune este şi trebuie să rămană principala politică de investiții la nivelul UE, aceasta contribuind semnificativ la funcționarea pieței unice europene. Considerand bine venită abordarea strategică a politicii de coeziune, care ține seama de evoluțiile sociale și demografice din spațiul Uniunii. Obiectivele propuse de Comisie și menținerea arhitecturii creează cadrul strategic general pentru promovarea dezvoltării echilibrate a statelor membre și a regiunilor, contribuind astfel la reducerea decalajelor din sanul UE. Romania analizează cu atenție propunerile de obiective specifice. Romania va susține eligibilitatea unor acțiuni care să răspundă nevoilor de dezvoltare in acord cu noile politici europene, in mod special infrastructura. In ceea ce privește condițiile prealabile pentru eligibilitate, considerăm că este nevoie de o definire mai concretă a criteriilor aferente, astfel incat să fie create premisele unei evaluări obiective din partea Comisiei și să fie garantă egalitatea de tratament pentru toate statele membre. Considerăm că Romania trebuie să fie tratată in mod egal cu toate statele membre ale UE. Cu privire la sprijinul financiar din fonduri, susținem propunerea Comisiei conform căruia granturile să rămană principala formă de finanțare a politicii de coeziune. Utilizarea instrumentelor financiare nu trebuie să devină un scop in sine și nici să inlocuiască granturile, mai ales in regiunile mai puțin dezvoltate. Eligibilitatea TVA ar trebui să rămană la decizia statelor membre, luand in considerare legislația națională aplicabilă pentru a evita presiunile asupra bugetelor naționale, bugetelor locale și eventualele blocaje financiare care ar putea surveni. Romania apreciază simplificarea propusă de Comisie in ceea ce privește normele de gestiune și control și consideră că aceasta sprijină eficientizarea semnificativă la nivelul tuturor proceselor in beneficiul implementării efective a politicii de coeziune. In ceea ce privește auditul, Romania susține propunerile Comisiei și consideră că auditul ar trebui să se bazeze mai mult pe incredere, să fie preventiv, previzibil și fără opinii contradictorii, iar acțiunile de control să se axeze pe conformitate și nu pe detalii financiare. Susținem menținerea actualelor reglementări privind dezangajarea automată, regula N+3, corelat cu calendarul general pentru pregătirea și demararea unei perioade de programare cel puțin pentru primii ani de implementare a bugetului. Totodată, considerăm că este nevoie de optimizarea programării anuale bugetare a fondurilor, iar planurile financiare anuale să fie stabilitate de statele membre, conform specificității naționale. Romania susține ideea menținerii nivelului de refinanțare inițială și anuală din actuala perioadă de programare financiară, pentru a evita eventuale probleme de lichidități, mai ales in condițiile rambursării a 90% din cheltuielile declarate și restricționării transmiterii a numai patru aplicații de plată pe un an de către Comisie. In același timp, Romania susține menținerea nivelului actual de cofinanțare, avand in vedere dificultatea de ordin bugetar, pentru asigurarea unui nivel de cofinanțare publică națională mai ridicată. Considerăm că nivelul de cofinanțare propus va conduce la nerealizarea obiectivului de reducere a decalajelor de dezvoltare in regiunile de graniță, urmărit prin programele de cooperare teritorială. Totodată, Romania susține acordarea unui mai mari flexibilități la nivelul statelor membre sau a regiunilor in stabilirea cofinanțării pentru programele operaționale și tipurilor de investiții și nu la nivel de axă prioritară. Romania nu susține propunerea privind transferul a 10 miliarde din fondul de coeziune către facilitatea Conectarea Europei. Considerăm că menținerea in cifre absolute a nivelului de transfer către facilitatea Conectarea Europei in condițiile scăderii drastice a alocării fondului de coeziune, corelată cu propunerea a doar 70% să fie menținută in cadrul anvelopei naționale reduce semnificativ posibilitățile statelor membre de a-și promova investițiile in sectorul de transport, stabilite, de altfel, prin legislația europeană in domeniul transportului. Romania salută demersurile pe care le-a intreprins Comisia Europeană, astfel incat politica de coeziune să rămană in continuare principala politică investițională, motor de dezvoltare a UE. Acordul Romaniei pentru alocările naționale, pentru politica de coeziune va depinde insă de decizia finală privind ponderea creșterii contribuției naționale la finanțarea bugetului european și a alocării naționale pentru alte politici, precum și de bugetul total alocat de Comisie pentru coeziune. De la 1 ianuarie 2019, Romania va prelua președinția Consiliului UE. Va trebui impreună să răspundem la numeroase provocări, provocări noi, dar și provocări legate de politicile tradiționale ale UE, și mă refer la politica agricolă comună și la politica de coeziune. Sper ca impreună, sper ca cele 27 de state membre să dea un răspuns pliat pe realitate, un răspuns pe care cetățenii europeni il așteaptă de la noi toți. Cred că politica de coeziune este o politică asupra căruia trebuie să ne aplecăm cu foarte multă atenție și să o considerăm, așa cum este și normal, principala politică la nivelul UE. Mulțumesc. Declarații susținute de premierul Viorica Dăncilă inainte de conferința la nivel inalt O politică de coeziune incluzivă pentru o Uniune mai aproape de cetățenii săi