Oportunitati de afaceri pe piata de comunicatii

„Liberalizarea sectorului şi reglementările ANRC menite să stimuleze competiţia oferă multiple oportunităţi de investiţii pe piaţa comunicaţiilor electronice din România. Experienţa altor ţări europene care au parcurs etape similare arată că asemenea oportunităţi au stat la baza unor afaceri de succes” a declarat Irinel Ion, Şef Serviciu în cadrul Direcţiei de Reglementare Economică a ANRC cu ocazia seminarului „Comunicaţii electronice şi IT”.

Reglementările emise de ANRC în cei trei ani şi jumătate de existenţă au permis furnizorilor de pe piaţa de telefonie să beneficieze de tarife de interconectare cu reţeaua principalului operator de telefonie fixă orientate pe costuri, care stimulează concurenţa şi care se reflectă la nivelul utilizatorilor finali prin ieftinirea apelurilor şi creşterea traficului. De asemenea, obligaţia impusă Romtelecom de a oferi servicii de selectare şi preselectare a transportatorului creează premisele dezvoltării unor operatori specializaţi pentru diferite tipuri de apeluri şi pe anumite destinaţii ale apelurilor. (ANRC)

Reprezentantul ANRC a mai arătat că o dată cu implementarea portabilităţii numerelor operatorii nou-intraţi vor putea să atragă clienţii altor reţele fără a mai trebui să învingă şi să compenseze rezistenţa utilizatorilor la schimbarea numărului. În state precum Belgia, Danemarca sau Olanda procentul numerelor portate către alte reţele depăşeşte 10% din totalul numărului de linii fixe sau abonaţi mobili.

Pentru a putea furniza servicii de comunicaţii electronice în condiţiile în care nu deţin infrastructură proprie, 15 furnizori au încheiat acorduri de acces la bucla locală, închiriind un număr de 1076 de bucle. La jumătatea anului 2004, la nivelul celor 25 de state membre ale Uniunii Europene 1,3% din totalul buclelor locale erau închiriate pentru acces total şi 0,6% pentru acces partajat, ţările cu numărul cel mai mare de bucle locale închiriate fiind Germania şi Italia, în cazul accesului total, şi Franţa şi Olanda – pentru accesul partajat.

Cu această ocazie, reprezentantul ANRC a trecut în revistă şi avantajele autorizării furnizorilor de reţele de cartier şi ale implicării operatorilor de comunicaţii electronice în instalarea de telecentre în România.

Seminarul „Comunicaţii electronice şi IT”a fost organizat de Ministerul Integrării Europene şi de Camera de Comerţ şi Industrie a României în cadrul campaniei de pregătire a comunităţii de afaceri din România pentru integrarea în Uniunea Europeană.