Oferta de burse in Belgia pentru anul universitar 2006-2007

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate, în baza Programului de cooperare pentru anii 2005, 2006 şi 2007 între Guvernul României şi Guvernul flamand, oferă pentru anul universitar 2006-2007 trei tipuri de burse în Belgia:

• 3 burse a câte 10 luni, pentru stagii de specializare postuniversitare (informaţii despre programele de masterat puteţi găsi pe site-ul www.vlir.be); dacă taxele de şcolarizare, pentru programul de masterat ales, depăşesc cuantumul fixat de Consiliul interuniversitar flamand şi Consiliul instituţiilor superioare (720,00 euro/lună, taxa de înscriere minimă, asigurare în caz de boală şi asigurare civilă conform legislaţiei belgiene), diferenţa va fi suportată de bursier.

• 6 luni bursă pentru stagii de cercetare, divizibile în stagii de 3 luni; Comunitatea flamandă oferă 690,00 euro/lună, 125,00 euro pentru taxele de înscriere, asigurare în caz de boală şi asigurare civilă conform legislaţiei belgiene.

Condiţii de înscriere:
– vârsta maximă 36 ani;
– deţinerea unei diplome de master;

Dosarul de candidatură cuprinde şi:
– Curriculum Vitae detaliat care să menţioneze nivelul cunoaşterii limbii străine;
– Proiect de studiu detaliat şi scrisoare de intenţie;
– Acceptul instituţiei de învăţământ superior din Comunitatea flamandă care va răspunde exigenţelor programului de studii sau cercetare (dacă este posibil);
– Toate documentele vor fi în engleză, franceză sau în limba ţării primitoare.

Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură, conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor naţionale pentru bursele de studii în străinătate, acordate în cadrul documentelor de colaborare bilaterală sau oferite în mod unilateral, la Registratura MEdC din strada Spiru Haret, nr. 12, sector 1, Bucureşti, este 10.03.2006.

• 2 burse pentru cursuri de vară de limbă şi cultură olandeză, cu o durată de 3 săptămâni, organizate de Centrul universitar din Limbourg sau de Centrul de Limbi a Universităţii din Gand; bursa cuprinde taxele de înscriere, cazare şi masă, participarea la excursii în cadrul programului, asigurare în caz de boală şi asigurare civilă conform legislaţiei belgiene.

Condiţii de înscriere:
• se adresează în primul rând studenţilor care studiază limba olandeză la instituţii de învăţământ superior din România; candidaţii trebuie să aibă cunoştinţe de limba olandeză – nivelul „Connaissance élémentaire du Certificat de Néerlandais Langue Etrangère”;
• candidaţii trimit formularul de înscriere semnat de profesorul de limbă olandeză, direct la administraţia de învăţământ superior (informaţii privind instituţiile unde se studiază limba olandeză puteţi găsi pe site-ul www.taalunieversum.org/taalunie/summer_courses_in_dutch sau la Ambasada Belgiei la Bucureşti); selecţia candidaţilor este făcută de Uniunea lingvistică olandeză;
• candidaţii vor fi anunţaţi despre rezultatul concursului înainte de 1 aprilie 2006.