O oferta pentru LAMINORUL Braila

Există o ofertă pentru cumpărarea societăţii Laminorul Brăila. S.C. DONAU COMMODITIES S.R.L. România a depus, la termenul limită, o ofertă pentru cumpărarea pachetului de 68,80513% din acţiunile S.C. LAMINORUL S.A. Brăila. Aceasta este cea de-a şasea procedură derulată pentru privatizarea companiei. Nici unul dintre investitorii care s-au prezentat la procedurile derulate anterior nu a îndeplinit condiţiile pentru a fi invitat la negocieri.

Vânzarea pachetului de acţiuni se face prin metoda negocierii pe bază de oferte finale, îmbunătăţite şi irevocabile. Comisia de negociere analizează documentele de precalificare depuse de ofertant.

LAMINORUL Brăila este unic producător al unor componente, dintre care: lanţuri cu bulb pentru industria navală, profile pentru maşini electrice necesare mijloacelor auto şi cleşti pentru traverse metalice de cale ferată. Compania are un capital social de 29.397.226,56 RON. TUBMAN (INTERNATIONAL) LIMITED deţine 16,28% din acţiunile Laminorul Brăila, celelalte acţiuni aparţinând unor persoane fizice şi juridice. (AVAS)