Noutăţi în structura anului şcolar 2005-2006

Ordinul nr. 3690/ 25.03.2005 cu privire la structura anului şcolar 2005-2006, elaborat de MEdC şi aprobat în urma discuţiilor cu partenerii sociali (federaţiile sindicale din învăţământ reprezentative la nivel naţional), aduce o serie de noutăţi, comparativ cu anul precedent:

– Spre deosebire de anul şcolar în curs, care are 35 de săptămâni, anul şcolar 2005-2006 va avea 36 săptămâni de şcoală, însumând 177 de zile lucrătoare (faţă de 173). Această măsură reflectă preocuparea MEdC pentru compatibilizarea sistemului de învăţământ preuniversitar cu cel european.

– Structura anului şcolar echilibrează durata celor două semestre, din punctul de vedere al numărului de săptămâni. Astfel, semestrul I va cuprinde 19 săptămâni, iar semestrul al II-lea, 17 săptămâni (spre exemplu, în anul şcolar 2004-2005, semestrul I are 14 săptămâni, iar semestrul al II-lea: 22 săptămâni). În plus, semestrul I conţine o vacanţă intrasemestrială.

– Ordinul ministrului cuprinde precizări specifice pentru anumite niveluri de învăţământ sau calificări. Astfel, pentru a se realiza integral curriculum-ul, anul de completare va avea 37 de săptămâni. Curriculum-ul cuprinde şi orele de instruire practică, necesare pentru acordarea certificatului de calificare, conform reglementărilor europene.

– Faţă de anul trecut, ordinul conţine atât precizări referitoare la zilele libere pentru sărbătorile specifice altor culte religioase decât cel ortodox (Art.4 „Persoanele aparţinând altor culte religioase decât cel ortodox, culte recunoscute oficial, beneficiază, la cerere, de 2 zile libere pe an şcolar, cu ocazia unor sărbători religioase specifice cultului respectiv”), cât şi precizări referitoare la susţinerea tezelor. (MEC)