Noi oferte de burse in strainanate

Institutul de Relaţii Internationale şi Ştiinţe Politice (IIRPS) din cadrul Universităţii Vilnius oferă burse de studii pentru programul „Master in Eastern and Central European studies”. Obiectivul acestui program este de a oferi cunoştinţe şi de a dezvolta abilităţile necesare analizării, comparării şi evaluării politicii interne şi externe a statelor din Europa Centrală şi de Est, ca şi procesele internaţionale din cadrul acestor regiuni. Programul se axează pe următoarele state: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Fedaraţia Rusă, Belarus şi Ucraina. Durata stagiului de master este de 1,5 ani, cursurile începând la data de 1 februarie 2006.

Programul de master este compus din 6 cursuri obligatorii si 4 cursuri opţionale.

Cursuri obligatorii: Europa Centrală şi de Est – istoria secolului XX, Europa Centrală şi de Est – sistemul politic, Europa Centrală şi de Est – transformarea economică, Europa Centrală şi de Est şi integrarea europeană, Europa Centrală şi de Est şi lărgirea NATO, Europa Centrală şi de Est şi CIS şi colocviu de master.

Cursuri opţionale: Studii despre statele baltice, Polonia, Federaţia Rusă, Belarus, Ucraina, Europa Centrală şi de Est în timpul Razboiului Rece, Istoria Holocaustului, Drepturile omului în Europa Centrală şi de Est şi Minorităţile naţionale în Europa Centrală şi de Est. Cursurile constituie 60% din programul de masterat, restul de 40% fiind alocat proiectelor de cercetare.

Programul de master are următoarea structură:

Semestrul I – se va studia politica internă a statelor din Europa Centrală şi de Est, dezvoltarea lor istorică, sistemele politice si economice. Cursurile opţionale se referă la analiza diverselor state din regiune. Studenţii vor prezenta un proiect de cercetare în domeniul politicii interne a unei ţări la alegere.

Semestrul al II-lea – vor fi analizate politica externă a statelor din Europa Centrală şi de Est şi cooperare interstatală. Cursurile opţionale se vor ocupa cu problemele importante ale regiunii. Studenţii vor prezenta un proiect de cercetare în domeniul politicii externe.

Semestrul al III-lea – studenţii vor pregăti teza de master, vor participa la colocvii de metodologie, vor face prezentări asupra tezei şi vor discuta teza lor cu profesori şi alţi studenţii.

Condiţii de participare:
• absolvenţi de studii universitare în ştiinţe sociale sau umane;
• atestat de limbă engleză.
Termenul de înscriere: 1 noiembrie – 1 decembrie 2005.
Rezultatele concursului: 15 decembrie 2005.
Taxa de şcolarizare pentru cetăţeni din Europa este de 2390 EUR/ an universitar.

Criteriile de selecţie sunt bazate pe rezultatele profesionale obţinute de candidaţii.

Informaţii suplimentare privind programul de master şi formularele de înscriere se obţin accesând site-ul www.tspmi.vu.lt . (MEC)