NICOLINA S.A. Iasi vinde doua active: Sectia Utilaje Terasiere si Fabrica Utilaje de Constructii

NICOLINA S.A. Iaşi scoate la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, cu plata integrală, două active ale societăţii: Secţia Utilaje Terasiere şi Fabrica Utilaje de Construcţii.

Conducerea NICOLINA a decis să vândă aceste active pentru ca societatea să poată achita din datoriile pe care le are, situaţia economico-financiară să se stabilizeze şi să poată fi relansată la privatizare.

Licitaţia pentru vânzarea SECŢIEI UTILAJE TERASIERE va avea loc în data de 8 februarie 2007, ora 13,00. Preţul de pornire a licitaţiei este de 4.179.593 euro exclusiv TVA, plătibil în lei, la cursul cel mai avantajos pentru vânzător (cursul de schimb lei/euro valabil la data evaluării sau cursul de schimb lei/euro al BNR, valabil în ziua efectuării plăţii).

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 7 februarie 2007, ora 10,00, acesta fiind şi termen de decădere. Deschiderea ofertelor se va face la sediul S.C. NICOLINA S.A. Iaşi, în prezenţa ofertanţilor, pe data de 7 februarie 2007, ora 13,00.

Activul SECŢIA UTILAJE TERASIERE (construcţii + teren aferent în suprafaţă de 39.996,219 mp) este compus din: Teren între hala 1 şi hala 3, Teren la drumul principal, Hala 1 – Utilaj tehnologic, Hala 2 – Atelier rotărie, Hala 2 – depozit materiale, Hala 2 – depozit central, Hala 2 – atelier punţi motoare.

Licitaţia pentru vânzarea activului FABRICA UTILAJE DE CONSTRUCŢII va avea loc în 8 februarie 2007, ora 10,00, iar preţul de pornire a licitaţiei este de 11.099.147 euro exclusiv TVA, plătibil în lei, la cursul cel mai avantajos pentru vânzător (cursul de schimb lei/euro valabil la data evaluării sau cursul de schimb lei/euro al BNR, valabil în ziua efectuării plăţii). Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 7 februarie 2007, ora 10,00, acesta fiind şi termen de decădere.

Comisia de licitaţie va deschide ofertele la sediul S.C. NICOLINA S.A. Iaşi, în prezenţa ofertanţilor, pe data de 7 februarie 2007, ora 11,00.

Activul FABRICA UTILAJE DE CONSTRUCŢII (construcţii + teren în suprafaţă de 138.108,827 mp) este format din:

· Clădire Hala 1 Compresoare, centrala termică şi birou mecano-energetic + teren;

· Clădire pavilion laboratoare + teren;

· Platforma depozit semifabricate hala 1 + teren;

· Depozit combustibil şi vopsele + teren;

· Atelier reparaţii electrocare + teren;

· Atelier forjă şi depozit depozitare ţevi şi laminate pentru forjă + teren;

· Gospodăria de apă nr. 1 + teren;

· Magazia centrală de materiale + teren;

· Staţia de racord adânc SRA 110/6 kV + teren;

· Post trafo PT1, SCPT1 + teren;

· Clădire pentru staţia reglare gaze + teren;

· Depozit stocatoare oxigen + teren;

· Secţia utilaje de construcţii + teren;

· Teren situat între cantină şi S.U.C.;

· Teren din incinta firmei;

· Grup de intervenţie, atelier TTS şi anexa TS + teren;

· Secţia turnătorie fontă şi oţel + ATS + teren;

· Cantină + beci;

· Sală festivităţi;

· Policlinica;

· Teren aferent complex clădiri: cantină + sală festivităţi + policlinică;

· Clădire transport-aprovizionare + teren;

· Nod termic.

Investitorii care doresc informaţii suplimentare cu privire la cele două active ale societăţii ieşene sunt rugaţi să sune la telefon 0332 806702 sau 0744 471239 – director tehnic ing. Gheorghe Macovei.