Muzeul Taranului , Muzeul Bran si Muzeul Carpatilor vor avea titulatura de muzee nationale

Guvernul a aprobat o hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională celor trei muzee aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor.

Titulatura de „muzeu de importanţă naţională” reprezintă recunoaşterea, pe plan naţional şi internaţional, a valorii culturale deosebite a patrimoniului deţinut de o astfel de instituţie muzeală.

Cele trei muzee sunt instituţii de înalt prestigiu cultural, cu o activitate meritorie în domeniul protejării patrimoniului naţional, singulare în peisajul muzeal românesc prin patrimoniul deţinut.

Muzeul Bran deţine piese muzeale de valoare excepţională reprezentative în plan naţional pentru istoria, etnologia, bibliofilia şi arta Românei. Castelul Bran este, totodată, unul din monumentele istorice unicat din România.

Muzeul Ţăranului Român din Bucureşti a împlinit anul trecut 100 de ani de la înfiinţare şi are un palmares naţional şi internaţional de excepţie, un exemplu fiind Premiul Muzeul European al Anului. Muzeul reuneşte în patrimoniul său bunuri de valoare excepţională, semnificative în plan naţional pentru etnologie.

Muzeul Carpaţilor Răsăriteni deţine, în prezent, un patrimoniu ce cuprinde circa 15.000 de bunuri culturale, dintre care o parte sunt în categoria Tezaur a patrimoniului cultural naţional mobil, reprezentative, la nivel naţional pentru istoria (preistorie, mărturii ale civilizaţiei daco-romane, istorie medievală, modernă), arta şi etnografia românească.

Instituţiile muzeale pot fi clasificate, în funcţie de aria de acoperire teritorială, de mărimea şi de importanţa patrimoniului, în 4 categorii: de importanţă naţională, regională, judeţeană şi locală.

Muzeele de importanţă naţională sunt muzee care deţin în patrimoniul lor bunuri de valoare excepţională, semnificative în plan naţional pentru istorie, arheologie, etnologie, artă, arhivistică, ştiinţă, tehnică, literatură, cinematografie, numismatică, filatelie, heraldică, bibliofilie, cartografie şi epigrafie. (GUV)