MOLDOSIN Vaslui revine la stat

AVAS a decis rezilierea contractului de privatizare pentru S.C. Moldosin S.A., prin Hotărârea nr. 1 din 6.01.2006 a Colegiului de Conducere a Autorităţii, urmând să se reînscrie ca acţionar majoritar în cel mai scurt timp.

La finele anului 2005, proprietarul societăţii, Asociaţia Salariaţilor PET Moldosin, a recunoscut că nu are capacitatea pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, având în vedere că activitatea productivă a încetat de la sfârşitul lunii august 2005, din cauza lipsei fondurilor pentru achitarea facturilor la utilităţi şi a salariilor angajaţilor societăţii, şi a cerut rezilierea contractului de privatizare şi reînscrierea AVAS ca acţionar majoritar.

Fostul proprietar, Asociaţia Salariaţilor PET Moldosin, nu şi-a îndeplinit angajamentele investiţionale şi nici nu a constituit garanţiile asiguratorii în favoarea AVAS. Penalităţile aplicate de Autoritate, conform contractului de privatizare, sunt de 16.800 de EURO.

În data de 10.01.2006, conducerea AVAS s-a întâlnit cu reprezentanţii Asociaţiei salariaţilor în vederea găsirii unor soluţii pentru rezolvarea situaţiei dificile a societăţii.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi având în vedere condiţiile financiare şi sociale dificile ale societăţii, AVAS va avea posibilitatea – ulterior reînscrierii ca acţionar – să instituie procedura de administrare specială şi, implicit, să asigurare securitatea financiară a societăţii, până la stabilirea metodei potrivite de trecere în proprietate privată. (AVAS)