Modificari pentru diplomele D.E.L.F si D.A.L.F

Centrul Cultural Francez din Cluj informează despre noile diplome de limbă franceză D.E.L.F şi D.A.L.F.

D.E.L.F.-ul (Diplôme d’Etudes en Langue Française) şi D.A.L.F.-ul (Diplôme Approfondi de Langue Française) sunt diplomele de franceză eliberate oficial şi garantate de către Ministerul Educaţiei din Franţa.

O reformă importantă modifică, începând cu 1.09.2005 atât conţinutul examenelor

( armonizate cu cele 6 nivele de competenţă definite de către Cadrul european comun de referinţă pentru limbile străine ) cât şi modul de organizare al acestora.

D.E.L.F.-ul cuprinde 4 nivele , fiecare dintre ele reprezentând o certificare aparte şi însemnând eliberarea unei diplome distincte.

D.E.L.F. A1 :Valorificarea primelor cunoştinţe

Diploma corespunde nivelului A1 al Cadrului European punând în valoare cunoştinţele începătorilor şi validând un nivel de « descoperire ».

D.E.L.F. A2 : Competenţa elementară

Şi această diplomă se situează în aceeaşi perspectivă, validând nivelul de « supravieţuire »

D.E.L.F. B1 : Nivelul « prag »

Această diplomă marchează un salt calitativ şi cantitativ al competenţelor caracterizate de capacitatea de a interacţiona şi de a face faţă cu abilitate problemelor vieţii cotidiene.

D.E.L.F. B2 : Nivelul utilizatorului independent

Diploma de aceste nivel se concentrează pe eficacitatea argumentării, utilizarea cu uşurinţă a discursului social şi un nou grad de conştientizare a limbii franceze.

D.A.L.F. C1 : Experienţă şi autonomie

Diploma de acest nivel validează o capacitate de comunicare orală şi scrisă caracterizată prin uşurinţă şi spontaneitate.

D.A.L.F. C2 : Măiestrie

Diploma corespunde celui mai înalt nivel de cunoaştere a unei limbi străine : Nivelul C2 al Cadrului european. Diploma D.A.L.F. C2 validează un nivel înalt de stăpânire a limbii franceze, fără a avea însă ambiţia de a egala competenţele unui nativ.

D.E.L.F. JUNIOR

Pentru nivelele DELF A1, DELF A2, DELF B1 şi DELF B2 există o versiune adaptată publicului şcolar (gimnaziu – începând cu clasa a V.a – sau liceu). Examenele DELF JUNIOR au aceeaşi structură ca cele destinate adulţilor dar suporturile sunt adaptate vârstei publicului şcolar. Un alt avantaj este că pe diplomă nu figurează menţiunea « junior ».

Următoarea sesiune de DELF / DALF : 19-20 noiembrie2005

Înscrierile au loc între 3.10 şi 4.11.2005

Centrul cultural francez din Cluj şi-a reorganizat cursurile de predare a limbii franceze aşa încât ele să pregătească direct pentru diplomele de D.E.L.F.

Pentru o pregătire suplimentară şi o simulare a acestor examene el propune cursuri de simulare / antrenament. D.E.L.F. / D.A.L.F.

La secretariatul Centrului Cultural Francez din Cluj pot fi consultate pliante cu informaţii detaliate referitoare la organizarea cursurilor şi examenelor .

INFORMAŢII SUPLIMENTARE se pot obţine de luni până vineri ( orele 10-18) la C.C.F. din Cluj – Napoca, Str.I.I.C.Brătianu nr.22, la telefoanele : (0264) 59 85 51 ; (0264) 59 75 95 sau la www.ccfc.ro