Ministrul Muncii participã la inaugurarea serviciilor rezidenþiale pentru copii cu deficienþe severe din comuna Cornetu

Luni, 22 septembrie, 2003 ministrul Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei a inaugurat, împreunã cu reprezentanþii Agenþiei pentru Dezvoltare Internaþionalã a Statelor Unite – USAID ºi ai ONG-urilor partenere din SUA, Germania, Marea Britanie ºi Norvegia, complexul de servicii rezidenþiale pentru copii cu deficienþe severe din Comuna Cornetu, judeþul Ilfov. Complexul, realizat prin programul ChildNet, cuprinde trei case de tip familial ºi gãzduieºte 22 de copii, proveniþi mai ales de la Centrul de Plasament Tâncãbeºti.
Doamna Elena Dumitru i-a felicitat pe cei care au lucrat la acest proiect, pentru eficienþã ºi pentru preocuparea arãtatã în asigurarea condiþiilor optime pentru beneficiarii de serviciillor oferite în cadrul complexului. Ministrul Muncii a declarat cã ”important este sã rezolvãm problemele copiilor cu dizabilitãþi ºi problemele copiilor instituþionalizaþi în România. Important este sã învãþãm sã rezolvãm aceste probleme în timp util pentru a fi de folos copiilor. Aceºti copii, fie cã au dizabilitãþi severe sau nu, trebuie apropiaþi de familii: familia naturalã, familia extinsã sau familia substitut”.
Ministrul Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei a vzitat o societate comercialã din comuna Bragadiru, Judeþul Ilfov, unde s-a interesat de condiþiile de muncã a 500 de salariaþi. Unitatea exportã biscuiþi ºi produse de patiserie pe care le exportã în SUA, Ungaria, Polonia, Italia.