Ministerul Sănătăţii organizează ocuparea fără concurs a următorului post vacant corespunzător funcţiei publice vacante de execuţie ( Oficial Ministerul Sănătăţii )

1. Direcţia generală asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică: Compartimentul politici, supraveghere şi monitorizare a factorilor de risc din mediul de viaţă: Consilier grad profesional superior- poz.27 în statul de functii Anunt concurs

Citeste integral Ministerul Sănătăţii – Ministerul Sănătăţii organizează ocuparea fără concurs a următorului post vacant corespunzător funcţiei publice vacante de execuţie