Ministerul Sănătăţii cu sediul în Bucureşti, Str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sector 1, cod poştal 010024 invită operatorii economici să depună oferte pentru achiziția de biocide si dezinfectanti, dispozitive medicale, echipamente medicale si materialelor sanitare, conform caietului de sarcini anexat, pentru rezerva Ministerului Sanatatii în vederea acordării de către România a unui ajutor umanitar extern, cu titlu gratuit, pentru Ucraina, derulata prin procedura de negociere fără publicare prealabilă în conformitate cu respectarea prevederilor art. 5, alin (1) din Legea nr, 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificari si completari si in conformitate cu prevederile HG 464/2020 ( Oficial Ministerul Sănătăţii )

Citeste integral Ministerul Sănătăţii – Ministerul Sănătăţii cu sediul în Bucureşti, Str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sector 1, cod poştal 010024 invită operatorii economici să depună oferte pentru achiziția de biocide si dezinfectanti, dispozitive medicale, echipamente medicale si materialelor sanitare, conform caietului de sarcini anexat, pentru rezerva Ministerului Sanatatii în vederea acordării de către România a unui ajutor umanitar extern, cu titlu gratuit, pentru Ucraina, derulata prin procedura de negociere fără publicare prealabilă în conformitate cu respectarea prevederilor art. 5, alin (1) din Legea nr, 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificari si completari si in conformitate cu prevederile HG 464/2020