Ministerul Justiției primește un supliment de 3,7 milioane de euro prin Mecanismul Financiar Norvegian

Ministerul Justiției (MJ) va beneficia de rezerva de performanță prevăzută în Memorandumul de Înțelegere încheiat între România şi Regatul Norvegiei privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 prin creșterea sumei programului „Justiție” cu 3.700.000 Euro, rezultând astfel o alocare financiară de 48.700.000 euro.

Fondurile suplimentare vor permite MJ, în calitate de operator de program, finanțarea a trei noi proiecte predefinite în următoarele domenii de intervenție:

servicii corecționale,
bună guvernanță,
combaterea violenței domestice şi violenței bazată pe deosebirea de gen.

Noile proiecte vor contribui la atingerea obiectivelor asumate în strategii guvernamentale (Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, Strategia Națională de Reintegrare a persoanelor private de libertate 2020 – 2024), dar și a obiectivelor Mecanismului Financiar Norvegian, respectiv reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și întărirea relațiilor bilaterale între Norvegia și România, transmite Ministerul Justiției. 

Cooperarea dintre România și țările Spațiului Economic European (SEE) a început ca urmare a aderării la Uniunea Europeană la 01 ianuarie 2007, România devenind partecontractantă la Acordul privind SEE în data de 25 iulie 2007.

Astfel, România a beneficiat de o alocare de 906 milioane euro, pentru trei perioade de finanțare:

perioada 2007-2009 – 98,5 milioane de euro, prin care au fost finanțate 69 de proiecte în domenii precum protecția mediului, sănătate, patrimoniu cultural și o rată de absorbție de 88%.
perioada 2009-2014 – 305,95 milioane euro, prin care au fost finanțate 830 de proiecte în 22 de programe de finanțare, încheiate în decembrie 2017.
perioada 2014-2021 – 502 milioane euro alocate către 12 programe de finanțare (în curs de derulare).

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

În baza Memorandumurilor de înțelegere semnate pe 13 octombrie 2016 între Guvernul României și Statele donatoare, s-a căzut de acord ca în perioada 2018-2024 să fie finanțate proiecte în cadrul celor 12 programe de finanțare stabilite, în domeniile:

 

dezvoltare locală, reducerea sărăciei, incluziunea romilor, copii și tineri în situații de risc, drepturile omului
energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică
dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM
sănătate publică
cercetare
patrimoniu cultural, antreprenoriat cultural și cooperare culturală
justiție, servicii corecționale, combaterea violenței domestice și de gen
afaceri interne, cooperare polițienească și combaterea criminalității
educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri
dialog social și muncă decentă
cetățenie activă – societate civilă
mediu și schimbări climatice

 

Sursa: europalibera.org